Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TBBB-107TARIMSAL SİSTEMLERİNİN MATEMATİK MODELLENMESİSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı yüksek matematiğin temel yapılarının, sistem ve model kavramlarının ve onların sınıflandırılmasının, ayrıca modelleme hakta gereken bilgilerin öğretilmesi ve öğrencilere alanlarına yönelik model oluşturma ve modelleme yöntemleri anlama becerisi kazandırmaktır. Bu bağlamda, öğrenciler ders sonunda orta seviyede modelleme sahip olacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Fariz MİKAİLSOY
Öğrenme Çıktıları
11. Tek ve çift değişkenli fonksiyon grafik çizimine ait bol örnek çözümleri
21. Tek ve çift değişkenli fonksiyon grafik çizimine ait bol örnek çözümleri
32. Modelleme ile ilgili örnekler çözmek
42. Modelleme ile ilgili örnekler çözmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
1. Tek ve çift değişkenli fonksiyon grafik çizimine ait örnek çözümleri. 2. Modelleme ile ilgili örnekler çözmek
Dersin İçeriği
1. Yüksek Matematiğin temel konuları hakkında bilgi seviyelerini artırmak 2. Sistem, Sistemli yaklaşım kavramlarını anlama yeteneği kazandırmak 3. Model kavramını, modellerin sınıflandırılmasının, kendi bilim dallarına göre modellerin seçilmesi düzeylerinin geliştirmek 4. Deneysel, yarım-deneysel ve teorik modellerin ne olduğunu ve onları anlamak hedefine ulaştırmak için mümkün olduğu kadar kısa bir sürede bilimsel kaynaklarla çalışma yeteneği kazandırmak, Modelleme hakta bilgilerin, yöntemlerin öğrenilmesi ve kendi alanlarına ait modelleme teknikleri yeteneği kazandırmak
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Temel Matematiğe giriş
2 — Sayılar ve onlar üzerinde işlemler, — Fonksiyonlar: özellikleri, verilme şekilleri, grafikleri
3Tek ve Çok Değişkenli Fonksiyonlar
4Adi ve kısmi türevler, uygulamaları, ekstremlerin bulunması
5Ekoloji kavramı, ekoloji ortamlar ve faktörler
6Ekolojik Sistemler Temel kavramlar, şematik gösterilmesi ve matematiksel ifadesi
7Ekosistemlerin Analizi ve İncelenmesi — Sistemli yaklaşım veya sistemli analiz yöntemi — Sistemli analiz yönteminin aşamaları
8Ara Sınav
9Ekosistemlerin Modellenmesi — Model kavramı, modellerin sınıflandırılması
10— Modelleme ve aşamaları, — Ekosistemlerin teorik ve konseptual (kavramsal) modellenmesi
11Ekosistemlerin Matematik Modellenmesi — Ekolojik sistemlerin analitik modellenmesi — Ekolojik sistemlerin sayısal modellenmesi
12Ekosistemlerin Ampirik (Deneysel) Modellenmesi — Bir değişkenli deneysel modeller — Çok değişkenli deneysel modeller
13Yarım-Ampirik Modelleme
14Modellerin Uyumluluk Kriterleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Fariz Mikailsoy Yüksek Matematik, Konya, 2016 Odum E.P. Fundamentals of Ekology. Pennsiylvania, 1971 Feodorov V.D., Gilmanov T.G. Ecology. Moscow, 1980
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Ev Ödevi42080
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ14444444444
ÖÇ23444354455
ÖÇ3          
ÖÇ4          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr