Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZTB-107SAS VE SPSS PROGRAMLARI İLE TEMEL İSTATİSTİKSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
İstatistikte kullanılan bazı paket programlarının temel istatistik ve deneme planları için kullanmak Teorik ve pratik bir altyapı sağlamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Ecevit EYDURAN
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenci SPSS ile ilgili temel istatistiksel analizlari yapabilmek.
2Öğrenci SPSS ile ilgili temel istatistiksel analizlari yapabilmek.
3SPSS çıktılarını profesyonel bir şekilde yorumlayabilmek
4SPSS çıktılarını profesyonel bir şekilde yorumlayabilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
SAS Paket Programına Giriş SAS Paket Programı ile Tanıtıcı İstatistiklerin Hesaplanması, Frekans Tablosu ve Grafikler Tek Örneklem t testi, bağımlı ve bağımsız iki örneklem t testi Kategorik Veri Analizi Regresyon, Korelasyon, Regresyon Diagnostikleri, Uyum Eksikliği, Regresyonda Model Seçimi Tek-Yönlü Varyans Analizi, İki-Yönlü Varyans Analizi, Varyans Analizi Varsayımları Tesadüf Blokları Deneme Deseni Latin Kare Deneme Deseni Tesadüf Parsellerinde Faktöriyel Deneme Deseni Tesadüf Bloklarında Faktöriyel Deneme Deseni Bölünmüş Parseller Deneme Deseni Bölünen-Bölünmüş Deneme Deseni İki faktörlü İç-İçe Sınıflama Üç faktörlü İç-İçe Sınıflama
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1SAS ve SPSS Paket Programına Giriş
2SAS ve SPSS Paket Programı ile Tanıtıcı İstatistiklerin Hesaplanması, Frekans Tablosu ve Grafikler
3SAS ve SPSS ile Tek Örneklem t testi, bağımlı ve bağımsız iki örneklem t testi
4SAS ve SPSS ile Kategorik Veri Analizi
5SAS ve SPSS ile Regresyon, Korelasyon, Regresyon Diagnostikleri, Uyum Eksikliği, Regresyonda Model Seçimi
6SAS ve SPSS ile Tek-Yönlü Varyans Analizi, İki-Yönlü Varyans Analizi, Varyans Analizi Varsayımları
7SAS ve SPSS ile Tesadüf Blokları Deneme Deseni
8SAS ve SPSS ile Latin Kare Deneme Deseni
9SAS ve SPSS ile Tesadüf Parsellerinde Faktöriyel Deneme Deseni"
10SAS ve SPSS ile Tesadüf Bloklarında Faktöriyel Deneme Deseni
11SAS ve SPSS ile Bölünmüş Parseller Deneme Deseni
12SAS ve SPSS ile Bölünen-Bölünmüş Deneme Deseni
13SAS ve SPSS ile İki faktörlü İç-İçe Sınıflama
14SAS ve SPSS ile Üç faktörlü İç-İçe Sınıflama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Kesici, T., Kocabaş, Z. 1996. Biyoistatistik ders kitabı, Ankara Üniv.Eczacılık Fak.yay. No:79, ANKARA. 2. Düzgüneş, O.; Kesici, T.; Kavuncu, O.; Gürbüz, F. 1987. Araştırma ve Deneme Metotları (İstatistik Metotları-II). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1021, Ders Kitabı: 295, Ankara. 3. Bek, Y. Efe, E. 1988. Araştırma ve Deneme Metotları. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, Adana. 4. Soysal, İ. 1992. Biometrinin Prensipleri (İstatistik I ve II Ders Notları). Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayın No: 95, Tekirdağ. 5. Yızdız, N.; Bircan, H. 1994. Araştırma ve Deneme Metotları. Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 697. Ziraat Fakültesi No: 305, Erzurum. 6. Yızdız, N.; Bircan, H. 1994. Uygulamalı İstatistik. Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 704. Ziraat Fakültesi No: 308, Erzurum. 7. İkiz, F.; Püskülcü, H. Eren, Ş. 1996. İstatistiğe Giriş. Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir. 8. Atıl, H. 1998. İstatistik. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 531, E.Ü.Ziraat Fakültesi Ofset Atelyesi, Bornova, İzmir. 9. Kocabas, Z., Ozkan, M.M., Baspınar, E. 2013. Temel Biyometri.Ankara Univ. Ziraat.Fak.Basım. evi.yayın no:1606. Ders kitabi:558. ANKARA.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma1410140
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)178
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr