Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TEB-105TARIM ÜRÜNLERİ MALİYET ANALİZLERİSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin tarımsal ürünlerde maliyet analizleri konusunda incelemeler ve değerlendirmeler yapacak bilgi ve beceriyi kazanmalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Köksal KARADAŞ
Öğrenme Çıktıları
1Tarımın Ekonomisine yönelik bir problem ile ilgili bir çalışmayı bağımsız yürütebilir
2Bulunduğu şartların getirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda öğrenme ihtiyaçlarını belirleyerek kendini geliştirebilir
3Tarımın Ekonomisiyle ilgili karmaşık problemlerin çözümünde strateji geliştirerek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir
4Herhangi bir tarımsal ürünün maliyetini ve masraflarını belirleme ve hesaplama
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Öğrenciler dersi tamamladıktan sonra; Tarımsal ürünlerde maliyet analizleri ile ilgili kavram ve ilkeleri özetleyebilirler, Masraf analizleri yaparak birim maliyetleri hesap edebilirler, Değişik maliyet hesaplama yöntemlerini kullanabilirler, Maliyetlerle ilgili konularda değerlendirmeler yaparak sorunların çözümü için önerilerde bulunabilirler.
Dersin İçeriği
Ekonomik teori kavramlarını ve prensiplerini ileri düzeyde tanımlayabilme Tarım, tarımsal üretim ve tarımsal ürünlerin özelliklerini dikkate alarak ekonomik teoriyi tarım sektörünün ekonomik problemlerini anlamada kullanabilme Tarım Ekonomisi alanında bir problemi araştırarak tanımlayabilme ve edindiği bilgileri kullanarak çözebilme Mevcut bir problem ile ilgili verileri analiz edebilme ve uygun bir çözüm yolu geliştirebilme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Masraf kavramları
2Gerçek (dış) Masraflar
3İşletme Masrafları
4Ortalama Masraf Prensibi
5Tarımsal Ürün Maliyet Kavramı
6Bitkisel Üretim Masrafları
7Hayvansal Üretim Masrafları
8Ara Sınav (Ders saatinde yapılacaktır)
9İşlenmiş ürünler üretim masrafları
10Tarımda Maliyet Hesaplama Yöntemleri
11Tek yıllık Bitkisel Ürünler
12Çok Yıllık Bitkisel Ürünler
13Hayvansal Ürünler
14İşlenmiş Ürünler, Sera Ürünleri
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Maliyet Muhasebesi, İbrahim LAZOL, Uludağ Üniversitesi, İİBF-İşletme Bölümü, Bursa. Makale, yayın ve araştırma sonuçları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım1410140
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr