Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TEB-104ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ EKONOMİSİ VE PAZARLAMASISeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Türkiye’de de organik tarım ürünleri gerek üretim, gerekse pazarlama yönüyle ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunmakta ve gelecek yıllarda bu katkının daha da artması beklenmektedir. Bu dersin amacı da konunun teknik yönü de dikkate alınarak ekonomik analiz yapabilecek lisansüstü öğrencilerine organik ürünlerin ekonomisi ve pazarlaması konusunda gerekli bilgileri aktarmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Organik tarımın önemini kavrama
2Organik tarım kavramına ve organik tarım mevzuatına hakim olma
3Organik Tarımın çevre boyutu ve sürdürülebilirliği konusundaki bilgilere hakim olma
4Organik tarıma yönelik politikaları ekonomik açıdan değerlendirebilme
5Dünya’da ve özellikle Türkiye’de hızla gelişmekte olan organik tarım sektörünün çeşitli aşamalarında görev üstlenebilecek bilgi düzeyine sahip olma
6Sınıf içi tartışma ve problem çözme yoluyla sorumluluk ve özgüven duygusunu geliştirebilme
7Dönem ödevlerini yazma deneyimleri ile bireysel araştırma, analiz ve sentez yapma ve sorumluluk üstlenme becerisini geliştirebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Organik Ürünlerde Pazarlama Stratejileri ve Pazar Trendleri, Organik tarımın finansmanı, Organik Tarım Ürünlerine Yönelik Pazarlama Araştırmaları, Organik Ürünlerin Üretim ve Pazarlamasında Kooperatif, Birlik ve Diğer Üretici Örgütleri, Organik Tarımın Geliştirilmesinde Bilgi, Yayım, Eğitim ve Araştırma Olanakları, Organik Tarım Ürünlerine Yönelik Politikalar
Dersin İçeriği
Organik Tarım Kavramı, Temel İlkeleri ve Özellikleri, Organik Tarımın Ekonomi, Çevre ve Sürdürülebilirlik Boyutu, Organik Ürünlerde Kontrol ve Sertifikasyon, Organik Ürünlerin Üretimi ve Ekonomisi, Yasal Uygulamalar ve Standartlar, Organik Ürünlerin Pazarlaması, Organik Ürünlerin Arz ve Talebi, Pazarlama Kanalları ve Pazarlama Marjları, Organik Ürünlerde Tüketici Tercihleri ve Fiyat Oluşumu
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı, Kapsamı, Gerekçesi, Önemi
2Organik Tarım Kavramı, Temel İlkeleri ve Özellikleri, Organik Tarımın Gelişimi
3Organik Tarımın Ekonomi, Çevre ve Sürdürülebilirlik Boyutu
4Organik Tarım Kanunu, Organik Ürünlerde Kontrol ve Sertifikasyon
5 Organik Ürünlerin Üretimi ve Ekonomisi, Yasal Uygulamalar ve Standartlar, Organik Ürünlerin Fiziksel ve Ekonomik Performansının Değerlendirilmesi, Organik ve Konvansiyonel Tarımsal Üretimde Ekonomik Karşılaştırmalar
6Organik Ürünlerin Arz ve Talebi
7Organik Tarımsal Ürünlerin Pazarlaması Organik Ürünlerde Pazarlama Kanalları ve Pazarlama Marjları Organik Ürünlerde Tüketici Tercihleri ve Fiyat Oluşumu, Organik Ürünlerde Pazarlama Stratejileri ve Pazar Trendleri.
8Ara Sınav (Ders saatinde yapılacaktır)
9Organik Ürünlerin Üretim ve Pazarlamasında Kooperatif, Birlik ve Diğer Üretici Örgütleri
10 Organik Tarımın Geliştirilmesinde Bilgi, Yayım, Eğitim ve Araştırma Olanakları
11AB’de ve ABD’de Organik Tarımsal Ürünlere Yönelik Politikalar
12 Türkiye’de Organik Tarımsal Ürünlere Yönelik Politikalar
13Organik olarak üretilen bitkisel ve hayvansal ürünlerde maliyet hesapları
14 Dünyada ve Türkiye’de Organik Tarımın Finansmanı
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Türkiye’de Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları, Üretim ve Pazarlama Esasları. İstanbul Ticaret Odası Yayınları, yayın no:2010-101. 2. Organik Ürünlerin Pazarlanması ve Etik Sorunlar. İstanbul Ticaret Odası Yayınları, yayın no:2010-96. 3. Organik Tarım. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları, 2008, No:236 4. Ekoloik Tarım. Ekoloik Tarım Organizasyanu Derneği, 1999, İzmir. 5. Özbağ, B.Canan, Türkiye’de Organik Tarımın Ekonomik Analizi, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Tarım Ekonomisi Anadilim Dalı, Doktora Tezi, Bursa,2010.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım1410140
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
ÖÇ6          
ÖÇ7          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr