Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TEB-103TARIM ÜRÜNLERİNİN DIŞ TİCARET POLİTİKALARISeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Tarım ürünleri dış ticaretinin temel prensiplerini ve uygulanan politikaların öğretilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Yakup Erdal ERTÜRK
Öğrenme Çıktıları
1Dış ticaret teorilerini eleştirebilme
2Tarım ürünleri ticaret politikalarını listeleyebilme
3Dış ticaret politikası araçlarını listeleyebilme
4Ulusal politikalarla uluslararası tarımsal ilişkilerin etkileşimini açıklayabilme
5Küreselleşmenin dış ticarete etkilerini analiz edebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dış Ticaretin Önemi ve Kapsamı Temel Dış Ticaret Kuralları Uluslararası Ticaretin Temelleri Dış Ticaret Teorileri Uluslararası Ticaret Teorisi Mutlak Üstünlük Prensibi Mukayeseli Üstünlük Prensibi Mukayeseli Üstünlüğün Modern Teorisi İki Ülkeli Ticaret Modeli Uluslararası Ticarette Faktör Donatımı Teorisi Uluslararası Ticaret Politikaları Tarifeli ve Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları Ulusal Politikalarla Uluslararası Tarımsal İlişkilerin Etkileşimi Makroekonomik Politikalar ve Uluslararası Ticaret Yabancı Para (Döviz Kurları) Döviz Arz ve Talebi Döviz Piyasası Uluslararası Tarım Ticaretinin Yapısı İhracat ve İthalat Ürünlerinin Sınıfları Ham ve İşlenmiş Ürünler Dış Ticarete Yönelme Dış Ticarette Fiyat Oluşumu Dış Ticaretin Milli Gelir Üzerindeki Etkileri Ödemeler Dengesi Uluslararası Ticarete Devlet Müdahaleleri ve Ölçümü Uluslararası Ticarete Müdahale Şekilleri Müdahale Nedenleri Müdahale Ölçüm Metotları Tarifeler Ticaret Savaşları ve Korumacılık Nominal Koruma Katsayısı Etkin Koruma Katsayısı Dünya Tarım Ürünleri Ticaretini Yaratan Nedenler Uluslararası Tarım Ürünleri Ticaret Kanalları Tarım Ürünleri Dış Ticareti Tarım Ürünleri Dış Ticaretinde Korumacılık ARASINAV Uluslararası Organizasyonlar Bölgesel Entegrasyonlar Uluslararası Ürün Anlaşmaları Dünya Ticaret Blokları Türkiye’nin Önderlik Ettiği Organizasyonlar Uluslararası Ticareti Yönlendiren Kuruluşlar Uluslararası Para Fonu (IMF) Dünya Bankası (IBRD) BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Gümrük ve Ticaret Anlaşması (GATT) Uluslararası Dış Ticarette Küreselleşme Hareketleri ve Dünyada Etkili Kuruluşlar Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Kuruluşu ve Yapısı DTÖ Prensipleri DTÖ İle İlgili Olumlu ve Olumsuz Eleştiriler GATT’dan DTÖ’ye Geçiş Sorunları DTÖ Bakanlar Düzeyi Toplantıları Türkiye’nin Uluslararası Ticaret Gelişimi ve Trendleri Tarım Ürünleri Dış Satımında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Türkiye’nin Seçilmiş Tarım Ürünlerinde Dış Ticaretinin Yapısı ve Ekonomisi Türkiye'de Uygulanan Tarımsal Dış Ticaret Politikaları Türkiye’de İhracat ve İthalat Yapabilme Şartları ve Kuralları AB ve DTÖ Bağlamında Türkiye Tarım Ticaretinin Gelişimi Tarımsal Destek Politikaları ve Uluslararası Ticaret Avrupa Birliği Politikaları Tarım Kesimine Yönelik Uluslararası Yardımlar ve Bu Yardımları Yapan ve Alan Ülkeye Etkileri Uluslararası Ticaret Stratejileri Yabancı Piyasaya Girme Stratejileri İhracat Türleri Teslim ve Denetim Lisans Anlaşmaları Gıda Sektöründeki Gelişimin Uluslararası Ticarete Etkileri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dış Ticaretin Önemi ve Kapsamı Temel Dış Ticaret Kuralları Uluslararası Ticaretin Temelleri
2Dış Ticaret Teorileri Uluslararası Ticaret Teorisi Mutlak Üstünlük Prensibi Mukayeseli Üstünlük Prensibi Mukayeseli Üstünlüğün Modern Teorisi İki Ülkeli Ticaret Modeli Uluslararası Ticarette Faktör Donatımı Teorisi
3Uluslararası Ticaret Politikaları Tarifeli ve Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları Ulusal Politikalarla Uluslararası Tarımsal İlişkilerin Etkileşimi Makroekonomik Politikalar ve Uluslararası Ticaret Yabancı Para (Döviz Kurları) Döviz Arz ve Talebi Döviz Piyasası
4Uluslararası Tarım Ticaretinin Yapısı İhracat ve İthalat Ürünlerinin Sınıfları Ham ve İşlenmiş Ürünler Dış Ticarete Yönelme Dış Ticarette Fiyat Oluşumu
5Dış Ticaretin Milli Gelir Üzerindeki Etkileri Ödemeler Dengesi
6Uluslararası Ticarete Devlet Müdahaleleri ve Ölçümü Uluslararası Ticarete Müdahale Şekilleri Müdahale Nedenleri Müdahale Ölçüm Metotları Tarifeler Ticaret Savaşları ve Korumacılık Nominal Koruma Katsayısı Etkin Koruma Katsayısı
7Dünya Tarım Ürünleri Ticaretini Yaratan Nedenler Uluslararası Tarım Ürünleri Ticaret Kanalları Tarım Ürünleri Dış Ticareti Tarım Ürünleri Dış Ticaretinde Korumacılık
8Uluslararası Organizasyonlar Bölgesel Entegrasyonlar Uluslararası Ürün Anlaşmaları Dünya Ticaret Blokları Türkiye’nin Önderlik Ettiği Organizasyonlar
9Uluslararası Ticareti Yönlendiren Kuruluşlar Uluslararası Para Fonu (IMF) Dünya Bankası (IBRD) BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Gümrük ve Ticaret Anlaşması (GATT)
10Uluslararası Dış Ticarette Küreselleşme Hareketleri ve Dünyada Etkili Kuruluşlar Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Kuruluşu ve Yapısı DTÖ Prensipleri DTÖ İle İlgili Olumlu ve Olumsuz Eleştiriler GATT’dan DTÖ’ye Geçiş Sorunları DTÖ Bakanlar Düzeyi Toplantıları
11Türkiye’nin Uluslararası Ticaret Gelişimi ve Trendleri Tarım Ürünleri Dış Satımında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Türkiye’nin Seçilmiş Tarım Ürünlerinde Dış Ticaretinin Yapısı ve Ekonomisi Türkiye'de Uygulanan Tarımsal Dış Ticaret Politikaları Türkiye’de İhracat ve İthalat Yapabilme Şartları ve Kuralları AB ve DTÖ Bağlamında Türkiye Tarım Ticaretinin Gelişimi
12Tarımsal Destek Politikaları ve Uluslararası Ticaret Avrupa Birliği Politikaları Tarım Kesimine Yönelik Uluslararası Yardımlar ve Bu Yardımları Yapan ve Alan Ülkeye Etkileri
13Uluslararası Ticaret Stratejileri Yabancı Piyasaya Girme Stratejileri İhracat Türleri Teslim ve Denetim Lisans Anlaşmaları
14Gıda Sektöründeki Gelişimin Uluslararası Ticarete Etkileri
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Seyidoğlu, H. 1996. Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama. Güzem Yayınları No: 11, İstanbul. Karluk, R. 1990. Dünya Ekonomisinde Uluslararası Ekonomik Kuruluş ve Birleşmeler. Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul. Yavuz, F. 2001. Tarım Politikası-II, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Der yayınları No: 186, 270s. Markusen, J. R., Melvin, J. R., Kaempfer, W. H. and Maskus, K. E., 1995. International Trade: Theory and Evidence, Mv Graw Hill, Inc., Newyork. Ethier, W.J. 1988. Modern International Economics. Norton International Student Edition, Newyork. Aruoba, Ç. 1989. Türkiye ve Avrupa Topluluğu Açısından Uluslararası Tarım Ürünleri Ticareti. Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi Araştırma Dizisi, Yayın No:4, Ankara. Dağdemir, E.U. 2009. Küresel Düzenlemeler ve AB Politikaları Çerçevesinde Dünya Tarım Ürünleri Ticareti ve Gelişmekte Olan Ülkeler. Beta Yayınları, İstanbul. Öztürk, N. 2009. Dış Ticaret, Kuram, Politika, Uygulama. Palme Yayıncılık, Ankara. ERTÜRK, E. 2010. Uluslararası İktisat. Alfa Yayınları, 3. Baskı, İstanbul. ERTÜRK, E. 1996. Uluslararası İktisat, Teori-Politika, İktisadi Birleşmeler-Uluslararası Parasal İlişkiler. Ekin Yayınları, I. Baskı, İstanbul. Kozlu, C.M. 1991. Uluslararası Pazarlama (İlkeler ve Uygulamalar). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Genel Yayın No: 234, Ankara. Yıldırım, T., Schmitz, A. And Furtan, W.H. 1998 World Agricultural Trade. Westview Press, Oxford, UK.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım1410140
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr