Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TEB-100TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZLERİSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bilimsel bir araştırmada tarım işletmelerinin ekonomik analizini yaparken izlenecek yolları öğrenme, araştırmada ekonomik analiz yöntemlerini öğrenme ve uygulamalarda kullanmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Kasım ŞAHİN
Öğrenme Çıktıları
1 Araştırmanın amacına uygun veri kaynaklarını kullanabilecek
2Ekonomik analiz yöntemlerini kavrayabilecek.
3Ekonomik analizleri ve hesaplamaları yapabilecek.
4Tarımsal faaliyet sonunda kar zarar analizini yapabilmek.
5Tarım işletmelerinde yıllık faaliyet sonuçlarının değerlendirebilmek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
1.Tarım işletmelerinde ekonomik sorunları belirleyecek 2. Ekonomik analizleri ve hesaplamaları yapabilecek 3. Tarımsal faaliyet sonunda kar zarar analizini yapabilmek 4.Tarım işletmelerinde yıllık faaliyet sonuçlarının değerlendirebilmek
Dersin İçeriği
1. Tarım işletmelerinde ekonomik problemleri belirleyecek. 2. Araştırmanın amacına uygun veri kaynaklarını kullanabilecek. 3. Ekonomik analiz yöntemlerini kavrayabilecek.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tarım İşletmelerinin Tanımı
2Tarım İşletmelerinin Özellikleri
3İşletme Faaliyetlerinin Planlanması
4İşletme Faaliyetlerinin Planlanmasında Dikkate Alınan Girdi İlişkileri,
5İşletme Faaliyetlerinin Planlanmasında Dikkate Alınan Çıktı İlişkileri,
6İşgücü Kullanımlarının Etkinleştirilmesi
7Makina Kullanımlarının Etkinleştirilmesi
8Örnek Uygulamalar
9Örnek Uygulamalar
10Tarım İşletmelerin Analizi, Analizin Amacı ve Kapsamı
11Envanter, Değerleme ve Amortisman
12Gayri Safi Üretim Değeri, İşletme Masrafları, Brüt Kar
13Kar Zarar Hesabı, Tarımsal Gelir, Bilanço Hesabı
14Tarım İşletmelerinde Yıllık Faaliyet Sonuçlarının Değerlendirilmesi
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İnan, İ, H., T., 2006. Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği. Tekirdağ. İnan, İ, H., T., 2008. Tarımsal İşletme Yönetimi ve Planlaması. Tekirdağ. Karagölge, C., 1996. Tarımsal İşletmecilik. Erzurum.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım1410140
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr