Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
BBB-101BAHÇE BİTKİLERİNDE STRESSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bitkilerde biyotik ve abiyotik stres etmenleri büyüme ve gelişmeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu da bitkide ürün kayıplarına sebep olmakta, bitkinin ve bitki organlarının yaşantısının son bulmasına sebep olmaktadır. Stresin bitki üzerinde yapmış olduğu bu olumsuz durumlar dersin kapsamı içinde yer almaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doc. Dr. Sadiye Peral Eyduran
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler; Stres kavramını öğrenecek
2Öğrenciler; Stres kavramını öğrenecek
3Stres fizyolojisini öğrenecek
4Stres fizyolojisini öğrenecek
5Bitkilerde görülen stres çeşitlerini öğrenecek
6Bitkilerde görülen stres çeşitlerini öğrenecek
7Bitkilerin stres etmenlerinden ne kadar çok etkilendiğini öğrenecek
8Bitkilerin stres etmenlerinden ne kadar çok etkilendiğini öğrenecek
9
10
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bitkilerdeki biyotik ve abiyotik stres etmenlerinin bitki üzerinde oluşturduğu olumsuz olayların ele alınması ve Bitkilerideki stres fizyolojisi bu dersin hedefidir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bahçe Bitkilerinde Stresin tanımı
2Bahçe Bitkilerinde Su Stresi (Kuraklık Stresi)
3Bahçe Bitkilerinde Tuz Stresi
4Bahçe Bitkilerinde Sıcaklık Stresi
5Bahçe Bitkilerinde Soğuk Stresi
6Bahçe Bitkilerinde Don Stresi
7Genel Tekrar
8Bahçe Bitkilerinde Işık Stresi
9Bahçe Bitkilerinde Hastalık Stresi
10Bahçe Bitkilerinde Fazla Su Stresi
11Bahçe Bitkilerinde Oksidadif Stresi
12Bahçe Bitkilerinde Hava Kirleticileri stresi
13Bahçe Bitkilerinde Ağır Metal stresi
14Genel tekrar
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kaçar, B., Katkat, A. V., Öztürk, Ş. 2006. Bitki Fizyolojisi. Nobel Yayın no: 848. 563 s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma1410140
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Ev Ödevi11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)188
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
ÖÇ6          
ÖÇ7          
ÖÇ8          
ÖÇ9          
ÖÇ10          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr