Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TEG-106TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ANALİZİSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilerin tüketiciler hakkında daha derinlemesine bir görüş sahibi olmalarını hedefler. Tüketimin psikolojik, sosyolojik ve kültürel boyutlarına ağırlık vererek, öğrencilerin tüketicilerin iç dünyalarına bakmayı öğrenmelerini sağlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Yakup Erdal ERTÜRK
Öğrenme Çıktıları
1Hayvancılığın dünya ve Türkiye ekonomisi içindeki payını, toplam tarım içindeki payını öğrenir.
2Temel iktisadi tanımları öğrenir,
3Verimlilik artırma ve maliyet azaltma tekniklerini yorumlayabilir
4Uluslararası ticaret anlaşmaları ve pazarlama yöntemlerini yorumlayıp, analiz edebilir,
5Hayvansal üretim ile ilgili girdi ve desteklemeler, ve Avrupa Birliği’ne uyum, Ortak Tarım Politikası ilişkisini yorumlayabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tüketici davranışı nedir? Öğrenme ve Bellek Güdüleme ve İlgilenim Algılama Tutumlar ve Tutum Değişiklikleri Kişilik ve Benlik Yaşam Biçimi Ara Sınav Grup ve Danışma Grubu Aile Kişisel Etkiler Sosyal Sınıf Kültür ve Alt Kültürler Satın Alma Davranışı Global Tüketici Kültürü
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tüketici davranışı nedir?
2Öğrenme ve Bellek
3Güdüleme ve İlgilenim
4Algılama
5Tutumlar ve Tutum Değişiklikleri
6Kişilik ve Benlik
7Yaşam Biçimi
8Grup ve Danışma Grubu
9Aile
10Kişisel Etkiler
11Sosyal Sınıf
12Kültür ve Alt Kültürler
13Satın Alma Davranışı
14Global Tüketici Kültürü
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Solomon, M.R. (2009), Consumer Behavior: Buying, Having, and Being, New Jersey: Pearson Education
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım1410140
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr