Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TEG-105 GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMASISeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı pazarlamanın temel prensiplerinin gıda ürünleri ve gıda işletmeleri çerçevesinde öğretilmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Yakup Erdal ERTÜRK
Öğrenme Çıktıları
1Pazarlama ile ilgili temel kavram ve ilkelerini tanımlayabilme ve geçmişten günümüze pazarlama anlayışında meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme
2Pazar kavramını ve tüketici ve endüstriyel pazarların özelliklerini kavrayabilme
3Yeni ürün geliştirme kavramını değerlendirebilme ve tarım sektöründe yeni ürün geliştirme stratejilerini analiz edebilme
4Pazarlama bilgi sistemleri ve pazarlama araştırması uygulamalarını tanıyabilme
5Pazar bölümleme, konumlandırma ve hedef pazarın seçilmesini açıklayabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dersin tanıtımı; kapsamı, kural ve gerekleri Pazarlama kavramının tanımı, temel kavramların açıklanması, pazarlama anlayışının (yaklaşımlarının) gelişimi. Pazarlama, tarımsal pazarlama kavramları, pazarlama çevresi Pazarlama ve çevre arasındaki ilişkiler. Makro ve mikro çevresel faktörlerin analizi. Pazarlama anlayışında meydana gelen gelişmeler Stratejik planlama ve stratejik pazarlama planlaması Pazar kavramı ve tüketici ve endüstriyel pazarın özellikleri. Pazarlama marjlarının mutlak ve nisbi olarak hesaplanması Pazarlama bilgi sistemi. Pazarlama araştırması ve pazarlama araştırma süreci Ürün kavramı, ürün türleri Yeni ürün ve yeni ürün geliştirme kavramı ve pazarlamada ürün stratejileri. Pazar bölümlendirme, konumlandırma ve hedef pazarın seçimi. Marka ve markalama stratejileri. Ambalajlama Tarımsal ürünlerde standardizasyon ve dereceleme kavramı ve bazı tarımsal ürünlerden örnekler Ürün karması, yeni ürün kavramı ve ürün yaşam eğrisi. Fiyatlandırma: fiyat kararlarının önemi fiyatlamayı etkileyen faktörler. Fiyatlamanın amaçları. Fiyatlama politikaları ve fiyatlama yöntemleri. Dağıtım: Dağıtım kararları.Temel dağıtım kanalları. Dağıtım kanallarının yönetimi. Toptancılık ve perakendecilik. Tarımsal ürünlerde pazarlama kanalları, aracıların özellikleri ve kanal etkinliği Pazarlamada tutundurma kavramı ve tarımsal ürünlerin pazarda tutundurulmasına yönelik stratejiler Tutundurma: Tutundurma kararları ve stratejileri. Reklam ve halkla ilişkiler Tutundurma: Kişisel satış ve satış tutundurma. Program Kazanımları Hiç Yok Pazarlama ile ilgili temel kavram ve ilkelerini tanımlayabilme ve geçmişten günümüze pazarlama anlayışında meydana gelen değişiklikleri kavrayabilme Pazar kavramını ve tüketici ve endüstriyel pazarların özelliklerini kavrayabilme Yeni ürün geliştirme kavramını değerlendirebilme ve tarım sektöründe yeni ürün geliştirme stratejilerini analiz edebilme Pazarlama bilgi sistemleri ve pazarlama araştırması uygulamalarını tanıyabilme Pazar bölümleme, konumlandırma ve hedef pazarın seçilmesini açıklayabilme Pazarlama karma elemanlarını tanımlayabilme, Tarımsal ürünlerde pazarlama kanallarının işleyiş şeklini kavrayabilme ve pazarlama kanallarının etkinliğini ortaya koyan faktörleri değerlendirebilme Marka kavramı, tarım sektöründe markalama kararı ve stratejilerini kavrayabilme Pazarlamada tutundurma kavramı ve tarım/gıda ürünlerinin pazarlamasında tutundurma stratejilerini analiz edebilme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı; kapsamı, kural ve gerekleri Pazarlama kavramının tanımı, temel kavramların açıklanması, pazarlama anlayışının (yaklaşımlarının) gelişimi.
2Pazarlama, tarımsal pazarlama kavramları, pazarlama çevresi Pazarlama ve çevre arasındaki ilişkiler. Makro ve mikro çevresel faktörlerin analizi.
3Pazarlama anlayışında meydana gelen gelişmeler Stratejik planlama ve stratejik pazarlama planlaması
4Pazar kavramı ve tüketici ve endüstriyel pazarın özellikleri.
5Pazarlama marjlarının mutlak ve nisbi olarak hesaplanması
6Pazarlama bilgi sistemi. Pazarlama araştırması ve pazarlama araştırma süreci Ürün kavramı, ürün türleri Yeni ürün ve yeni ürün geliştirme kavramı ve pazarlamada ürün stratejileri.
7Pazar bölümlendirme, konumlandırma ve hedef pazarın seçimi.
8Marka ve markalama stratejileri. Ambalajlama
9Tarımsal ürünlerde standardizasyon ve dereceleme kavramı ve bazı tarımsal ürünlerden örnekler
10Ürün karması, yeni ürün kavramı ve ürün yaşam eğrisi.
11Fiyatlandırma: fiyat kararlarının önemi fiyatlamayı etkileyen faktörler. Fiyatlamanın amaçları. Fiyatlama politikaları ve fiyatlama yöntemleri.
12Dağıtım: Dağıtım kararları.Temel dağıtım kanalları. Dağıtım kanallarının yönetimi. Toptancılık ve perakendecilik. Tarımsal ürünlerde pazarlama kanalları, aracıların özellikleri ve kanal etkinliği
13Pazarlamada tutundurma kavramı ve tarımsal ürünlerin pazarda tutundurulmasına yönelik stratejiler Tutundurma: Tutundurma kararları ve stratejileri. Reklam ve halkla ilişkiler
14Tutundurma: Kişisel satış ve satış tutundurma.
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Mucuk, İ. 1988. Pazarlama İlkeleri, Boyut Yayınları. Kotler, P. 1991. Marketing Management, Analysis, Planning, Implementation and Control, Seventh Edition, Prentice Hall, 756 p. Shepherd, G.S., and G.A., Futrell, 1982, Marketing Farm Products, Economical Analysis, The Iowa State University Pres, USA. İslamoğlu,A.H,1999, Pazarlama Yönetimi, Beta Basımevi, İstanbul 855s. Yükselen, C., 2008, Pazarlama, İlkeler, Yönetim, Örnek Olaylar, Detay Yayıncılık, Ankara, 478s. Güneş, T., 1996, Tarımsal Pazarlama, A.Ü. Zir. Fak. Halkla İlişkiler ve Yayın Ünitesi, Ankara, 339s. Pedberg, D.I., Titson, C., and Albisu, L.M., 2002, Agro-food marketing, Cab International, Zaragoza-Spain, 492s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım1410140
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr