Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TEG-104HAYVANCILIK EKONOMİSİSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
• Sahip olunan sınırlı üretim kaynaklarından rasyonel bir biçimde yararlanmak için gerekli olan genel ekonomi kavramlarını ve temel işletmecilik ilkelerini öğretmek, • Bu ilkelerin hayvancılık işletmelerinde işletmecilik kararlarının alınmasında kullanılmasını, • Hayvancılık işletmelerinin maliyet ve karlılık analizlerinin yapılabilmesini ve yorumlanabilmesini sağlamak, • Ekonominin temel prensipleri ve genel tanımlar ile çiftlik hayvanları üretiminde etkin olan ekonomik ilkeler, • Başlıca üretim maliyetleri, • İşletme analizi, işletme yeri seçimi, • Pazarlama, reklam, • Avrupa Birliği’ ne uyum sürecinde yeni yaklaşımlar gibi genel konuları öğretmek amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Yakup Erdal ERTÜRK
Öğrenme Çıktıları
1Hayvancılığın dünya ve Türkiye ekonomisi içindeki payını, toplam tarım içindeki payını öğrenir.
2Temel iktisadi tanımları öğrenir,
3Verimlilik artırma ve maliyet azaltma tekniklerini yorumlayabilir
4Uluslararası ticaret anlaşmaları ve pazarlama yöntemlerini yorumlayıp, analiz edebilir,
5Hayvansal üretim ile ilgili girdi ve desteklemeler, ve Avrupa Birliği’ne uyum, Ortak Tarım Politikası ilişkisini yorumlayabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Hayvancılık ekonomisine giriş • Temel Ekonomik kavramlar • Ekonominin Tanımı ve kapsamı • Hayvancılığın Türkiye ve dünya ekonomisindeki rolü, önemi ve sorunları • Hayvancılık istatistikleri • Büyükbaş hayvancılık • Küçükbaş hayvancılık • Kümes hayvancılığı • İç sular ve deniz balıkçılığı • Et ve et mamulleri sanayi • Et ürünleri ve diğer hayvancılık ürünleri üretimi • Süt işleme sanayi • Süt ve süt mamulleri üretimi • Yem / kaba yem üretimi • Hükümet politikaları • Hayvancılığın istihdam potansiyeli • Hayvancılığın çevreye etkileri • Hayvancılık ürünleri dış ticareti • AB müzakere süreci ve DTÖ ticaret reformları • Arz ve hayvansal ürünlerin arz özellikleri • Talep ve hayvansal ürünler talebinin özellikleri • Hayvancılık ürünleri tüketimi • Hayvancılık ürünlerinin arz ve talep projeksiyonları • Hayvansal ürünlerde fiyat oluşumu Ara Sınav • İşletme ekonomisi, ekonominin temel sorunları, işletme ve işletme büyüklüğü, sabit ve döner sermaye, enflasyon, deflasyon • Hayvansal üretim ile ilgili girdi ve desteklemeler, uluslar arası ilişkiler ve Avrupa Birliği’ ne uyum, Ortak Tarım Politikası, Dünya Ticaret Örgütü ve Anlaşması • Uluslararası hayvan ve hayvansal ürünler ticareti, uluslararası pazar politikaları ve stratejileri, dış ticarette karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri • Türkiye hayvancılığının üretim maliyetleri ve pazarlama ile ilgili sorunları ve çözüm yolları, üretici örgütleri, mesleki örgütler, sanayi ve ticaret örgütleri • Pazarlama, pazarlama sistemleri (Organizasyonlar) ve stok yönetimi, süt, yumurta, beyaz ve kırmızı ette pazarlama modelleri, reklam. • Hayvancılık organizasyonları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1• Hayvancılık ekonomisine giriş • Temel Ekonomik kavramlar • Ekonominin Tanımı ve kapsamı • Hayvancılığın Türkiye ve dünya ekonomisindeki rolü, önemi
2• Hayvancılık istatistikleri • Büyükbaş hayvancılık • Küçükbaş hayvancılık • Kümes hayvancılığı • İç sular ve deniz balıkçılığı
3• Et ve et mamulleri sanayi • Et ürünleri ve diğer hayvancılık ürünleri üretimi • Süt işleme sanayi • Süt ve süt mamulleri üretimi • Yem / kaba yem üretimi
4• Hükümet politikaları • Hayvancılığın istihdam potansiyeli • Hayvancılığın çevreye etkileri
5• Hayvancılık ürünleri dış ticareti • AB müzakere süreci ve DTÖ ticaret reformları
6• Arz ve hayvansal ürünlerin arz özellikleri • Talep ve hayvansal ürünler talebinin özellikleri
7• Hayvancılık ürünleri tüketimi • Hayvancılık ürünlerinin arz ve talep projeksiyonları
8• Hayvansal ürünlerde fiyat oluşumu
9• İşletme ekonomisi, ekonominin temel sorunları, işletme ve işletme büyüklüğü, sabit ve döner sermaye, enflasyon, deflasyon
10• Hayvansal üretim ile ilgili girdi ve desteklemeler, uluslar arası ilişkiler ve Avrupa Birliği’ ne uyum, Ortak Tarım Politikası, Dünya Ticaret Örgütü ve Anlaşması
11• Uluslararası hayvan ve hayvansal ürünler ticareti, uluslararası pazar politikaları ve stratejileri, dış ticarette karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
12• Türkiye hayvancılığının üretim maliyetleri ve pazarlama ile ilgili sorunları ve çözüm yolları, üretici örgütleri, mesleki örgütler, sanayi ve ticaret örgütleri
13• Pazarlama, pazarlama sistemleri (Organizasyonlar) ve stok yönetimi, süt, yumurta, beyaz ve kırmızı ette pazarlama modelleri, reklam.
14• Hayvancılık organizasyonları
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Rehber E., Tarımsal İşletmecilik ve Planlama, Tipi T, U.Ü. Basımevi Müdürlüğü, ISBN-975-6149-06-X, Bursa, 2005. • Rehber E., Çetin B, Tarım Ekonomisi, Vipaş A.Ş. Yayın No: 10, ISBN-975-564-074-6, Bursa, 1998 • Rehber E., Ekonomi,U.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Notları No: 21, Bursa, 1995 • İçöz, Y. Bursa İli Süt Sığırcılık İşletmelerinde Karlılık ve Verimlilik Analizi, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 116, Ankara. 2004 • Aral,S. (1997) Hayvancılık İşletme Ekonomisi Ders Notları (Teksir) • Case, Fair, Oster, 2010, Principles of Economics, Pearson, NY, 2010. • Ömer Faruk Çolak, İktisada Giriş, Gazi Yayınevi, Ankara, 2008 • Petek, M., Hayvancılık İşletmeleri Yönetimi ve İşletme Ekonomisi. Öğrenci Ders Notları, 2011 (Basılmamış). • Kaygısız F, Güneş H (1997) Hayvancılık İşletme Ekonomisi. İstanbul Üniv.Vet.Fak.Yay.İstanbul. • Erkuş A, Demirci R (1985) tarımsal işletmecilik ve Planlama. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayın NO.944, A.Ü. Basımevi, Ankara. • Taub H (1999) Effective Management and Business Strategy. Mashav Course Note, Israel.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım1410140
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr