Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TEG-103TARIMSAL GİRİŞİMCİLİKSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere tarım sektöründe üretim fonksiyonunun dört temel faktöründen birisi olan girişim ve girişimcilikle ilgili kavram ve prensipleri öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Köksal KARADAŞ
Öğrenme Çıktıları
1Girişim ve girişimcilik kavramlarını açıklayabilme
2Girişimciliğin ekonomik gelişmedeki rolünü irdeleyebilme
3Girişimciliğin temel fonksiyonlarını açıklayabilme
4Girişimciliğin avantaj ve dezavantajlarını kavrayabilme
5Girişimcilik çeşitlerini sınıflandırabilme
6Tarımda girişimcilik koşul ve olanaklarını tartışabilme
7Tarımda girişimcilik alanlarını irdeleyebilme
8Tarımda girişimcilerin dikkat etmesi gereken hususları tartışabilme
9Tarımsal girişimcilikle ilgili faaliyetleri ekonomik açıdan değerlendirebilme
10Türkiye’de ve diğer ülkelerde tarımsal girişimcilik düzeyini karşılaştırabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
* Girişimcilik Düşüncesinin Gelişmesi ve Girişimcilik Süreci * Girişimcilik İçin Politika Seçenekleri * Dünyada ve Türkiye’de Tarımsal Girişimcilik * Türkiye’de Tarımsal Girişimcilik Alanları * Türkiye’de Tarımsal Girişimcilik Olanakları * Türkiye’de Tarımsal Girişimciliğin Sorunları * Türkiye’de Tarımsal Girişimciliğin Geliştirilmesinin Yolları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Girişim ve girişimciliğin tanımı, kapsamı3
2Girişimciliğin tarihsel gelişimi ve önemi3
3Uluslararası girişimcilik ölçütleri ve kullanımı3
4Toplumsal değerler ile girişimcilik arasındaki ilişkiler3
5Girişimcilerde aranan özellikler3
6Girişimciliğin ortaya çıkışı ve gelişim süreci3
7Dünyada ve Türkiye’de tarımsal girişimcilikteki gelişmeler3
8Ara sınav1
9Türkiye’de tarımsal girişimcilik alanları3
10Türkiye’de tarımsal girişimcilik koşul ve olanakları3
11Tarımsal girişimlerin ekonomik açıdan değerlendirilmesi3
12Tarımsal girişimcilikte karşılaşılan sorunlar3
13Tarımsal girişimciliğin geliştirilmesine yönelik önlemler ve politikalar3
14Literatüre dayalı rapor hazırlama ve sunma3
15Literatüre dayalı rapor hazırlama ve sunma3
16Final sınavı2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Arıkan, S., 2008, Girişimcilik-Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, Siyasal Kitabevi, Ankara. Atış, C., Yurtsever, Ş., 2006, Girişimcilik, Karahan Kitabevi, Adana. Dolgun, U., 2003, Girişimcilik, Alfa Yayınları, İstanbul. Döm, S., 2006, Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara. http://books.google.com.tr/books?id=dQkRSqOfYHcC&pg=PA10&hl=tr&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Tartışma6212
Soru-Yanıt616
Beyin Fırtınası14114
Performans14228
Ev Ödevi14570
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)175
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
ÖÇ6          
ÖÇ7          
ÖÇ8          
ÖÇ9          
ÖÇ10          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr