Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TEG-102ÖZEL TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİKSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler; tarımda örgütlenmenin gereğine inanarak, çiftçilerin kooperatifler çatısı altında örgütlenmelerini sağlayacak , AB'de bazı ülkelerde ve ABD'de kooperatiflerin durumları hakkında bilgi birikimine sahip olacaklardır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Köksal KARADAŞ
Öğrenme Çıktıları
1Tarımda Örgütlenme bilincini geliştirme
2Tarımda Örgütlenme bilincini geliştirme
3Tarımın sorunlar ile örgütlenme bilincini birlikte analiz edebilme
4Tarımın sorunlar ile örgütlenme bilincini birlikte analiz edebilme
5Kooperatifçiliğin bu sorunları çözmedeki yerini kavrayabilme
6Kooperatifçiliğin bu sorunları çözmedeki yerini kavrayabilme
7Gelişmiş ülkelerdeki kooperatifçilik uygulamaları ile Türkiye koşullarını karşılaştırabilme
8Gelişmiş ülkelerdeki kooperatifçilik uygulamaları ile Türkiye koşullarını karşılaştırabilme
9Kırsal Kalkınma ve kooperatifçilik ilişkisini kurabilme
10Kırsal Kalkınma ve kooperatifçilik ilişkisini kurabilme
11Kırsaldaki sorunları Kooperatiflere özgü projeler ile çözümleyebilme
12Kırsaldaki sorunları Kooperatiflere özgü projeler ile çözümleyebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
*Tarımda örgütlenme modelleri; Kooperatifler ve kooperatif tipi örgütlenmeler *Kooperatifçiliğin kavramsal özellikleri, *Türkiye’de ve Dünyada kooperatifçilik hareketinin incelenmesi:AB Ülkeleri ve ABD açısından *Kooperatifçiliğin evrensel özellikleri *Kooperatiflerde Karar verme ve Ortakların finansal katılımı *Türkiyede tarım sektöründe yer alan kooperatifler *Kooperatiflerde Üyelik ve mülkiyet sorunu ve çeşitli yaklaşımlar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı; kapsamı, kural ve gerekleri
2Tarımda örgütlenme tipleri ve kooperatifçiliğin kavramsal özellikleriLiteratür okuma
3Kooperatif benzeri örgütlenme tipleriLiteratür okuma
4Kooperatifçiliğin Türkiye'de ve Dünyada federatif örgütlenmeleriLiteratür okuma ve sunum
5AB'de Kooperatifçiliğin incelenmesi: Almanya, Fransa, İtalyaRapor sunumu
6AB'de Kooperatifçiliğin İncelenmesi:İspanya, Yunanistan, PortekizRapor sunumu
7ABD'de kooperatifçiliğin incelenmesiRapor sunumu
8Arasınav
9Kooperatiflerde ortaklık ve mülkiyet durumunun incelenmesiKonu sunumu
10Kooperatiflerin Finansal GelişimiKonu sunumu
11Kooperatiflerde Karar verme süreci ve ortakların katılımıKonu sunumu
12Kooperatiflerin sektörel analizleri:Sütçülük sektörü,Meyve-sebze sektörü, Uluslararası ticaretKonu sunumu
13Kalkınan ülkelerde kooperatifler ve istihdam açısından önemiKonu sunumu
14Kooperatifler aracılığıyla kırsal tasarrufların kazanımıKonu sunumu
15Türkiye'de kırsal kesim kooperatiflerine uygulanan politikalarKonu sunumu
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Mülayim, Z.G., Kooperatifçilik, Yetkin Yayınları, 2010. Ankara. 2) İnan, i.H., Türkiye’de Tarımsal Kooperatifçilik ve AB Modeli, İTO Yayınları, No:2004-40, 2004, İstanbul. 3) Çıkın, A., Karacan, A.R., Genel Kooperatifçilik, Ege Ün. Basımevi, 1994, İzmir. 4) Mülayim, Z.G., Genel ve Tarımsal Kooperatifçilik, Bilgi Yayınevi, 1975, İstanbul. 5) www.ıca.org 6) www.copa-cogeca.org 7) www.wisc.edu/uwcc 8) www.rurdev.usda.gov
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Tartışma8216
Soru-Yanıt12112
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma3412
Rapor428
Performans4416
Ev Ödevi8324
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
ÖÇ6          
ÖÇ7          
ÖÇ8          
ÖÇ9          
ÖÇ10          
ÖÇ11          
ÖÇ12          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr