Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TEG-100TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNİN ANALİZİSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Avrupa Birliği (AB) Türkiye İlişkileri kısmında AB’nin Tarihsel Gelişmesi içerisinde Türkiye ile ilişkilerin Kurumsal Yapısı, Hukuki alt yapısı, 1963 Ankara Anlaşmasının İmzalanmasından Gümrük Birliğine kadar olan sürecin kronolojisi ve Türkiye ile ilişkileri hakkında genel bilgiler verilecektir. Türkiye AB Gümrük Birliği süreci incelenecektir. AB ile Gümrük Birliğinin etkileri değerlendirilecektir. AB’nin serbest ticaret anlaşmaları, tek Pazar, Helsinki zirvesi, aday ülkeler, genişleme, mali yardımlar konusundaki gelişmelerinin Gümrük Birliği içerisinde olduğu Türkiye’ye olumlu ve olumsuz etkileri analiz edilecektir. Türkiye’nin AB’ye adaylık süreci incelenecek ve geleceğe ilişkin perspektifler ele alınacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Kasım ŞAHİN
Öğrenme Çıktıları
1Ekonomi alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
2Bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bilimsel veri ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek
3Düşüncelerini ve önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.
4
5
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Genel Giriş Türkiye AB ilişkileri dünden bugüne Türkiye AB ilişkileri dünden bugüne ilişkilerin tarihçesi Türkiye AB ilişkileri dünden bugüne ilişkilerin kronolojisi Türkiye AB ilişkilerinin Hukuki alt yapısı Türkiye AB ilişkilerinin Kurumsal yapısı Türkiye ve AB Tarımının Yapısı Türkiye AB Gümrük Birliği: Gümrük Birliği (GB) öncesi süreç ve GB Ortak Komitesi Avrupa Ticaret Politikası ve GB dolayısıyla etkileri AB’nin Serbest Ticaret Anlaşmaları GB dolayısıyla etkileri AB’nin Serbest Ticaret Anlaşmaları Tarım Sektörüne Etkileri Genişleme sürecinin Türkiye’ye etkileri 3 Ekim 2005 tarihinde Lüksemburg'ta yapılan Hükümetler Arası Konferans ile resmen başlayan AB'ye katılım müzakereleri ve tarama süreci AB Türkiye ilişkilerinin geleceği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Genel Giriş
2Türkiye AB ilişkileri dünden bugüne Türkiye AB ilişkileri dünden bugüne ilişkilerin tarihçesi
3Türkiye AB ilişkileri dünden bugüne ilişkilerin kronolojisi
4Türkiye AB ilişkilerinin Hukuki alt yapısı
5Türkiye AB ilişkilerinin Kurumsal yapısı
6Türkiye ve AB Tarımının Yapısı
7Türkiye AB Gümrük Birliği: Gümrük Birliği (GB) öncesi süreç ve GB Ortak Komitesi
8Avrupa Ticaret Politikası ve GB dolayısıyla etkileri
9Avrupa Ticaret Politikası ve GB dolayısıyla etkileri
10AB’nin Serbest Ticaret Anlaşmaları GB dolayısıyla etkileri
11AB’nin Serbest Ticaret Anlaşmaları Tarım Sektörüne Etkileri
12Genişleme sürecinin Türkiye’ye etkileri
133 Ekim 2005 tarihinde Lüksemburg'ta yapılan Hükümetler Arası Konferans ile resmen başlayan AB'ye katılım müzakereleri ve tarama süreci
14AB Türkiye ilişkilerinin geleceği
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bilici, Nurettin., 2012. Avrupa Birliği ve Türkiye. Seçkin Yayıncılık. Dura, Cihan., Atik, Hayriye., 2007. Avrupa Birliği Gümrük Birliği ve Türkiye. Nobel Yayın Dağıtım. Ülger, İrfan Kaya., 2008. Avrupa Birliği Rehberi. Umuttepe Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma7321
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma71284
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12424
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12424
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)185
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr