Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
BBG-100MEYVE AĞAÇLARINDA DİNLENME FİZYOLOJİSİSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı: meyvelerin tohumları ve tomurcukları gibi farklı organlarında dinlenmenin fizyolojik esaslarını öğrenmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Mücahit PEHLUVAN
Öğrenme Çıktıları
1Meyve ağaçlarında dinlenme fizyolojisi hakkında fizyolojik ve biyokimyasal faaliyetleri öğrenirler.
2Dinlenme konusunda verilen bilgilerin pratik meyvecilik bakımından faydalarını kavrarlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tohum, tomurcuk gibi farklı organlarda dinlenme terminolojisi, dinlenme safhaları, derin dinlenme, dinlenmenin kesilmesi, çiçeklenmenin geciktirilmesi işlenecektir. Ilıman iklim meyvelerinde soğuklama gereksinimi ve büyüme derece saatleri toplamı anlatılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Meyve ağaçlarında büyüme ve gelişme
2Meyve tohumlarda dinlenme; fiziksel dinlenme, fizyolojik dinlenme
3Meyve tohumlarında dinlenmeye etki eden içsel etmenler; tohum kabuğu, büyümeyi düzenleyici maddeler
4Meyve tohumlarında dinlenmeyi etkileyen dış etmenler; su, sıcaklık, ışık, oksijen
5Meyve tohumlarının çimlendirilmesinde uygulanan teknikler
6Çimlenmeyi uyartıcı ve hızlandırıcı yöntemler
7 Tomurcuklarda dinlenme
8 Ara Sınav
9Gerçek, zorunlu ve nispi dinlenme
10Meyve ağaçlarında apikal dominansi
11Meyve ağaçlarında yaz, kış ve ilkbahar dinlenmesi
12Meyve ağaçlarında kış dinlenmesi ile ilgili teoriler
13Meyve ağaçlarında soğuklanma ve ektkili soğuklanma sıcaklığı ve süresi
14Meyve ağaçlarında büyüme derece saatleri toplamı
15Genel tekrar
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Güleryüz, M., 1982. Bahçe Ziraatında Büyütücü ve Engelleyici Maddelerin Kullanılması ve Önemi Atatürk Üniversitesi Yayınları No:599, Ziraat Fakültesi Yayınları No:279, Tercümeler Sayısı No:20, Atatürk Üniversitesi Basımevi, Erzurum. ( Dr. Heinz Jansen’den çeviri). 2. Kacar, B., Katkat, V., Öztürk, Ş. 2002. Bitki Fizyolojisi. Uludağ Üniv. Güçlendirme Vakfı Yayını. Bursa, S. 563. 3. Eriş, A., 2007. Bahçe Bitkileri Fizyolojisi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No: 11, VI. Basım, Bursa, S. 152. 4. İnternet
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma1410140
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Ev Ödevi11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)188
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr