Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TBBG-101TOPRAK ELEMENTEL ANALİZSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Toprak içerisinde bulunan elementlerin genel tanımları, bunların saptanmasında kullanılan analiz yöntemleri ve analizlerde kullanılan kimyasal çözeltilerin hazırlanmasına yönelik uygulamaları içermektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Uğur ŞİMŞEK
Öğrenme Çıktıları
1-Bu dersin sonunda öğrenciler aşağıdaki konularda basit bilgilere sahip olurlar
2Laboratuar çalışma disiplinini ve laboratuarda çalışırken dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirilir
3Toprak örneklemesinin amacını, önemini, nasıl örnek alınacağını ve alınan toprak örneklerinin analize hazırlanması hususunda bilgi sahibi olurlar
4Topraklarda rutin analizlerin nasıl yapıldığını ve analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması hususunda fikir sahibi olurlar
5Analiz yöntemlerinin üstünlük ve dezavantajları konusunda bilgi ve beceri sahibi olurlar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Element Tanımı, Genel Analiz Yöntemleri, Kimi Element Analizleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Laboratuar çalışma prensipleri, toprak örneklemesi
2Analiz Yöntemleri
3Gravimetrik Yöntemler
4Volümetrik Yöntemler
5Spektrofotometreler
6Çözelti hazırlama teknikleri
7Analiz sonuçları ve hesaplama yöntemleri
8Ara sınav
9Absorbsiyometreler
10N,P, K elementleri analiz yöntemleri ve hesaplanması
11Na,Ca, Mg elementleri analiz yöntemleri ve hesaplanması
12Fe, Cu, Zn, Mn elementleri analiz yöntemleri ve hesaplanması
13B ve S elementleri analiz yöntemleri ve hesaplanması
14Topraklarda toplam elementler
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kacar, B. 2009. Toprak Analizleri (Genişletilmiş 2. Baskı). Nobel Yayın Dağıtım. Nobel yayın No: 1387, Feb Bilimleri: 90, Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Yayın No: 44. Konu ile ilgili Bilimsel Araştırma Makaleleri.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Quiz20,51
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14114
Laboratuvar14114
Tartışma515
Soru-Yanıt515
Beyin Fırtınası5210
Makale Kritik Etme10110
Bireysel Çalışma13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
Ev Ödevi122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr