Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TBBG-102SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK KALİTESİSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin toprak kalitesi kavramını ve önemini, toprak kalitesinin değerlendirilmesini, toprak kalitesinin kontrolü ve yönetimini kavrayabilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç.Dr. Uğur ŞİMŞEK
Öğrenme Çıktıları
1Toprak kalitesi ve önemini kavrayabilme.
2Toprak kalitesini etkileyen fiziksel özellikleri belirleyebilme.
3Toprak kalitesini etkileyen kimyasal özellikleri belirleyebilme.
4Toprak kalitesini etkileyen biyolojik özellikleri belirleyebilme.
5Toprak kalitesinin kontrolü için yapılması gerekenleri belirleyebilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Toprak kailitesi, bitkisel ve hayvansal üretim, gıda güvenliği, çevre kalitesi üzerine toprak yönetim uygulamaları ile ilgili fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerin etkilerini ortaya koyan bir bilim dalıdır. Toprak kalite indikatörleri, sürdürebilir arazi yönetimi, bitki ve hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve çevre kalitesi bu derste değerlendirilmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı; toprak kalitesi kavramı ve önemi
2Toprak kalitesinde etkili olan fiziksel özellikler
3Toprak kalitesinde etkili olan fiziksel özellikler
4Toprak kalitesini etkileyen kimyasal olaylar ve süreçler
5Toprak kalitesinde etkili olan kimyasal özellikler
6Toprak kalitesini etkileyen biyolojik özellikler
7Toprak kalitesi göstergeleri (indikatörler)
8Ara Sınav
9Topraktaki organik madde dinamiği ve toprak kalitesi ile ilişkisi
10Toprak kalitesinin kontrolü
11Toprak kalitesinin yönetimi
12Bitkisel üretim toprak kalitesi ilişkileri
13Toprak kirliliği ile toprak kalitesi arasındaki ilişkiler
14Ders ile ilgili genel değerlendirme
15Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Doran, J. W., and A. J. Jones (Ed). 1996. Methods for Assessing Soil Quality. SSSA Special Publ. No. 49, SSSA-ASA, Inc., Madison, WI. Konu İle İlgili Bilimsel Çalımalar.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Quiz111
Derse Katılım14342
Tartışma428
Beyin Fırtınası428
Makale Kritik Etme5315
Bireysel Çalışma13339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
Ev Ödevi122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr