Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TBG-109MERA TESİSİ VE YÖNETİMİSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Çayır ve mera terimleri ile çayır mera tesisi ile yönetim kavramlarını öğreterek çayır ve mera tesisi ile yönetimi arasında önemli farklılıkların olduğu bilincinin yerleştirilmesi, çayır- mera amenajman tekniklerinin esaslarını doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Mustafa SÜRMEN
Öğrenme Çıktıları
1Vejetasyonun oluşumu, çayır ve meralarda bitki gelişimi, bitki örtüsünün bozulması, bozulma nedenleri ve bozulmanın engellenmesi konularında öğrencilerde bilgi birikiminin sağlanması
2Çayır yönetimi, mera yönetimi tekniklerinin uygulanması, yeniden mera tesisi, yapay meralar, marjinal alanlar konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Öğrencilerin çayır-mera konusu hakkında bilgi seviyelerini artırmak, çayır ve mera alanların hayvan beslenmesinde ve toprak erozyonunu önleme açısından ne kadar önemli bir yere sahip olduğu bilgisini kazandırmak, çayır ve mera amenajman tekniklerini öğreterek çayır ve mera alanlarının doğru kullanım bilgisini kazandırmak, sorunların çözümüne yönelik pratik önlemler üretebilme, çayır mera tesisi kurma ve yönetme konularında karar verebilme becerileri kazandırmak, bilimsel çalışmalarda gerekli altyapı düzeylerini geliştirmektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse giriş ve tanıtım
2Mera nedir
3Yapay meraların önemi ve hayvancılıktaki yeri
4Marjinal alanlar ve önemi
5Yapay meraların ekolojik istekleri
6Yapay meraların ekolojik istekleri
7Karışımların hazırlanması, karışım örnekleri ve ekim hazırlığı işlemleri
8Karışımların hazırlanması, karışım örnekleri ve ekim hazırlığı işlemleri
9Tohum yatağı hazırlığı, ekim yöntemleri ve karşılaştırılması
10Ekim sonuçlarının gözlenmesi ve değerlendirilmesi
11Gübre istekleri ve gübreleme yöntemleri, sulama teknikleri
12Yabancı ve zararlı otların tanımı ve savaşı, yapay meraların değerlendirilmesi.
13Yabancı ve zararlı otların tanımı ve savaşı, yapay meraların değerlendirilmesi.
14Yabancı ve zararlı otların tanımı ve savaşı, yapay meraların değerlendirilmesi.
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders kitabı: 1. Gökkuş, A. ve Koç, A. 2001. Mera ve Çayır Yönetimi. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Ders Yay. No: 228, Erzurum. 2. Gökkuş, A., Koç, A. ve B. Çomaklı, 2000. Çayır - Mera Uygulama Kılavuzu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No : 142, 139 s., Erzurum. Önerilen Kaynaklar: 1. Mera Kanunu Eğitim ve Uygulama El Kitabı, 1999. Çayır-Mera Amenajmanı ve Islahı.Çayır Mera Yem bitkileri ve Havza Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara. 2. Tükel, T. ve R. Hatipoğlu, 1997. Çayır - Mer’a Amenajmanı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genel Yayın No : 191, Ders Kitapları Yayın No : A-59,152 s., Adana.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Quiz224
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Tartışma10220
Soru-Yanıt10220
Alan Çalışması5210
Bireysel Çalışma14114
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Quiz için Bireysel Çalışma224
Ev Ödevi11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr