Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TBG-108ÇOK YILLIK YEM BİTKİLERİSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere, çokyıllık yembitkilerinin sürdürülebilir tarım açısından önemlerini, üretim tekniklerini, ülkesel politikaları öğretmek. Bu bitkilerin hayvancılık ve toprak muhafaza çalışmalarında kullanım olanaklarını, tarımsal üretim ve mera ıslahı çalışmalarındaki değerlerini benimsetmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Bilal KESKİN
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye hayvancılığının ve toprak varlığının geleceği açısından çokyıllık yembitkilerinin önemini kavrayabilme.
2Hayvan yetiştirme ve sağlıklı besleme amacıyla çokyıllık yembitkilerinden yararlanma konusunda çalışmalar yürütebilme, teknik konularda ortaya çıkan sorunlara çözüm üretebilme.
3Hayvancılık ve toprak ıslahı amacıyla çokyıllık yembitkileri üretimi ve pazarlanması konusunda kamu ve özel sektöre; uygulama süreçleri, ekonomik analizler ve modellemeler konusunda bilgi aktarabilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çokyıllık yembitkilerinin hayvancılık ve toprak konuma çalışmalarındaki yeri ve önemi, çokyıllık yembitkileri tarımı, sorunları ve çözümler. Çokyıllık yembitkileri yetiştirme teknikleri, hasat, harman, kuru ot hazırlama, depolama, silaj hazırlığı. Çokyıllık yembitkilerinde kalite, hayvan besleme bozuklukları. Yembitkileri ıslahı ve biyoteknoloji. Çokyıllık baklagil ve buğdaygil yembitkileri, diğer familyalardan çokyıllık yembitkileri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, kapsamı, gerekçesi ve önemiTanışma
2Hayvancılığımızın durumu ve çokyıllık yembitkilerinin yeri ve önemi.Kaynak Tarama
3Türkiye’nin toprak varlığı, erozyon sorunu ve çokyıllık yembitkilerinin yeri ve önemi. İnternet Tarama
4Çokyıllık yembitkileri tarımının temel ilkeleri, sorunlar ve çözümlerKaynak Tarama
5Çokyıllık yembitkilerinin yetiştirme teknikleri, hasat işlemleriKaynak Tarama Alanda Çalışma
6Çokyıllık yembitkileri tarımının temel ilkeleri, sorunlar ve çözümlerİnternet Tarama Alanda Çalışma
7Çokyıllık yembitkileri ürünlerinin kalite özellikleri, hayvan beslemede ortaya çıkan sorunlarKaynak Tarama Quiz
8Çokyıllık yembitkileri ıslahı ve biyoteknolojiKaynak Tarama Alanda Çalışma
9Çokyıllık serin iklim buğdaygil yembitkileri ve üretimleriİnternet Tarama Alanda Çalışma
10Çokyıllık sıcak iklim buğdaygil yembitkileri ve üretimleriKaynak Tarama
11Çokyıllık serin iklim baklagil yembitkileri ve üretimleriKaynak Tarama Alanda Çalışma
12Çokyıllık sıcak iklim baklagil yembitkileri ve üretimleriİnternet Tarama Alanda Çalışma
13Diğer familyalardan çokyıllık yembitkileri ve üretimiKaynak Tarama
14Çokyıllık yembitkilerinde ulusal ve uluslar arası destekler, kamu mevzuatıİnternet Tarama
15Proje SunumuSunum
16FinalSınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Yembitkileri, Cilt I-II-III, Ed: Avcıoğlu, R., Hatipoğlu, R. Ve Karadağ, Y., 2009. Emre Basımevi-İzmir. 2. Gençkan, M.S., 1981. Yembitkileri Tarımı, E.Ü. Matbaası No:467, 519s. 3. Klapp, E., 1957. Futterbau und Grünland-nützung. Verlag Paul Purey in Berlin. 4. Baklagil ve Buğdaygil Yembitkileri Kültürü. Ankara Üniv. Yay No: 242.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Takım/Grup Çalışması224
Alan Çalışması5210
Proje Hazırlama155
Proje Sunma122
Bireysel Çalışma5210
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma41040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma41040
Okuma10110
Rapor515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)186
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr