Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TBG-104BİTKİSEL ÜRETİMDE STRES FAKTÖRLERİSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Tarımsal üretimde bitkiler, gelişmelerinin herhangi bir döneminde çeşitli biyotik ve abiyotik faktörlerinin etkisi altında kalarak yaşamlarını devam ettirme zorundadırlar. Ancak bu faktörlerden kaynaklanabilecek stres faktörleri, bitkilerin büyüme ve gelişmelerini, bitkisel ürünlerin verim ve kalitesini, bitkinin veya organlarının ölümüne yol açabilmektedir. Dolayısıyla bu dersin amacı, bitkilerde strese neden olan faktörleri, bu faktörlerin oluşum ve etki şekillerini kavratmak ve alınması gerek önlemleri ortaya koymaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç. Dr. Süleyman TEMEL
Öğrenme Çıktıları
1Konu ile ilgili temel yeterlilikler kazanır ve Alanın terminolojisine hakim olur.
2Farklı stress faktörlerinin bitkiler üzerindeki etkilerini ayırt eder ve konu ile ilgili pratik yapma becerisi kazanır.
3Biotik ve abiotik stress faktörlerini ayırt eder
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bitkilerde stres konusu hakkında bilgi seviyelerini artırmak, Stres faktörlerin bitkisel üretimde ne kadar önemli olduğunun bilgisini kazandırmak, Strese neden olan faktörleri ve etki mekanizmalarını ortaya koyarak nasıl çözülebileceği bilgisini kazandırmak,
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Global iklim değişikliği, bitkilerde stresin oluşumu, tanımı Konularla ilgili soru- cevap ve tartışma Yok
2Bitkilerde abiyotik ve biyotik stres faktörleri Konularla ilgili soru- cevap ve tartışma Yok
3Bitkilerde tuzluluk stresi, tuzluluğun bitkiler üzerine etkileri ve bitkilerde tuzluluğa dayanıklılık mekanizmaları Konularla ilgili soru- cevap ve tartışma Yok
4Bitkilerde kuraklık (su) stresi, tolerans ve dayanıklılık mekanizmaları Konularla ilgili soru- cevap ve tartışma Yok
5Sıcaklık stresi ve bitkiler üzerine etkileri Konularla ilgili soru- cevap ve tartışma Yok
6Soğuk stresi ve bitkiler üzerine etkileri Konularla ilgili soru- cevap ve tartışma Yok
7Don stresi ve bitkiler üzerine etkileri Konularla ilgili soru- cevap ve tartışma Yok
8Işık stresi ve bitkiler üzerine etkileri Konularla ilgili soru- cevap ve tartışma Yok
9Aşırı su stresi ve bitkiler üzerine etkileriKonularla ilgili soru- cevap ve tartışma Yok
10 Toprak asitliliği ve alkaliliğinden kaynaklanan stres Konularla ilgili soru- cevap ve tartışma Yok
11Ağır metal stresi ve bitkiler üzerine etkileri Konularla ilgili soru- cevap ve tartışma Yok
12Yabani bitkiler, hastalık ve böceklerden kaynaklanan stres Konularla ilgili soru- cevap ve tartışma Yok
13Bitki besin maddesinin eksikliği veya fazlalığından kaynaklanan stres Konularla ilgili soru- cevap ve tartışma Yok
14Hava kirliliğinden kaynaklanan stres ve bitkiler üzerine etkileri Konularla ilgili soru- cevap ve tartışma Yok
15Final SınavıKonularla ilgili soru- cevap ve tartışma Yok
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders kitabı: 1. Çeşitli kaynaklardan derlenip toplanmış ve bireysel bazda hazırlanmış 16 bölümlük metin notları. Önerilen Kaynaklar (Yardımcı kaynaklar): 1. Andiç, C. 2002. Tarımsal Ekoloji. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Ders Notları. 3.Baskı. No: 106, Erzurum. 2. Gençtan, T., 2012. Tarımsal Ekoloji. Namık Kemal Üniv. Genel Yay. No: 6, Ders Kitabı Yay. No:3. 5.Baskı, Tekirdağ. 3. Taiz L., Zeiger E., Plant Physiology, Sinauer Associates Publisher, Sunderland, Massachusetts, 1998. 4. Kadıoğlu, A., 2011. Bitki Fizyolojisi. Karadeniz Teknik Üniv. Fen Fak. Biyoloji Böl. 5.Baskı, Trabzon. 5. Kacar, B., Katkat, A.V. ve Öztürk, Ş., 2006. Bitki Fizyolojisi. Nonel Yayın Dağıtım. 2.Baskı, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik7214
Tartışma717
Soru-Yanıt717
Gözlem717
Gösterme717
Alan Çalışması717
Örnek Vaka İncelemesi717
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi22040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)175
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr