Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TBBB-101UZAKTAN ALGILAMANIN TARIMSAL UYGULAMALARISeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Uzaktan algılama metodolojisinin tarımsal amaçlara yönelik olarak kullanım becerisinin kazandırmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Uğur ŞİMŞEK
Öğrenme Çıktıları
1Araştırma amacına uygun uydu verilerini seçebilme
2Uydu verilerinde foto yorumlama yapabilme becerisi
3Temel örtü tiplerini ayırt edebilme beceris
4Bitki türlerini ve toprak tiplerini ayırt edebilme becerisi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Uzaktan algılamada temel kavramlar ve esaslar hakkında kısa bilgiler, sayısal uydu verilerinin temel nitelikleri (IKONOS, ASTER, SPOT, NOAA ve LANDSAT), tarımsal amaçlı uygulamalar için uydu verilerinin seçilmesinde göz önünde bulundurulacak faktörler, küresel konum bulma (GPS) sistemlerinin uzaktan algılama çalışmalarında kullanımı, toprak ve bitkilerinin spektral yansıma karakteristikleri, uygun metodoloji ve görüntü sınıflama yöntemleri, kalibrasyon, yer ölçümleri, bitki deseni, arazi kullanımı ve haritalanması, toprak etüd ve haritalama, kültür bitkileri alan ve verim tahminleri, potansiyel erozyon alanlarının belirlenmesi, erozyon oluşan alanların belirlenmesi, tuzluluk, drenaj alanlarında uygulamaları hakkında bilgi vermek
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Uzaktan algılama ve temel esasları
2Elektromagnetik enerji
3Yeryüzü örtü tipleri
4Bitkilerin spektral yansıma karakteristikleri
5Su yüzeyinin spektral yansıma karakteristikleri
6Minerallerin yansıma karakteristikleri
7Toprakların spektral yansıma karakteristikleri
8ara sınav
9Uzaktan algılama platformları ve algılayıcılar
10Arazi kullanım türlerinin belirlenmesi ve haritalama uygulamaları
11Toprak etüd ve haritalama uygulamaları
12Dinamik toprak özelliklerinin belirlenmesi
13Sulu tarım uygulamaları
14Verim, rekolte tahminleri, Erozyon uygulamaları
15final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dinç, U., Yeğingil, İ., Peştemalcı V., Dinç, O., Kandırmaz, M., 2001. Uzaktan Algılamanın Temel Esasları ve Bazı Uygulamalar Tübitak Bilim Adamı Yetiştirme Grubu, Lisansüstü Yaz Okulu Ders Notları. Adana. John R Jensen, 2000. Remote Sensing of The Environment. Thomas M Lillesand, Ralph W Kiefer, Remote Sensing and Image Interpretation
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Quiz111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Tartışma10220
Beyin Fırtınası5210
Makale Kritik Etme10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
Ev Ödevi11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ13   4   4 
ÖÇ2 5   4   4
ÖÇ3  4   5   
ÖÇ4   5   4  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr