Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TBBB-100TOPRAK BİTKİ İLİŞKİLERİSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bitki ve toprak özellikleri arasındaki ilişkilerin irdelenmesi ve olumsuz toprak koşullarında bitki gelişimindeki değişimler konusunda bilgi kazandırılması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Uğur ŞİMŞEK
Öğrenme Çıktıları
1Bitki ve kök yapısını tanır
2Toprak rizosfer bölgesinin özelliklerini bilir
3Bitki ile toprak özellikleri arasındaki ilişkileri bilir
4Olumsuz toprak koşullarında bitkisel tepkileri bilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Lisans üstü öğrencilerini Toprakta bitki besin maddeleri elverişliliği ve etkileyen etmeler, kök büyüme ve gelişmesinde dış ve iç etkenler, bitki mineral beslenmesi ve rizosfer ilişkileri, bitkilerin aşırı toprak kimyasal koşullarına uyumu, asit topraklar; su basmış topraklar, alkalin topraklar, tuzlu topraklarda bitki gelişimi ve tepkileri konuları hakkında bilimsel düzeyde bilgi sahibi yapmak.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Toprakta bitki besin maddesi elverişliliği ve su dağılımı
2Bitkilerin kök yapısı
3Kök büyüme ve gelişmesinde dış ve iç etkenlerin etkileri
4Mineral beslenme ve Rizosfer bölgesi
5Rizosfer pH’ sı ve redoks potansiyeli
6Mikorizalar ve mineral beslenmeye etkisi
7Mineral beslenmenin genetik temelleri
8Ara sınav
9Bitki besin elementi etkinliği
10Bitki Besin elementi toksisitesine bitki toleransı
11Asit mineral topraklar ve alkalin topraklar
12Asit ve alkalin mineral topraklara bitkilerin uyum mekanizması
13Tuzlu topraklar ve bitkilerin uyum mekanizması
14Kirecin yol açtığı beslenme bozuklukları, kloroz
15Tuzluluğun fizyolojik ve biyokimyasal etkileri
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Aydemir, O.Toprak verimliliği II Toprak-Bitki İlişkileri. Atatürk Üniversitesi Zir.Fak. Yay No:192 -Marschner, H., 1995. Mineral Nutrition of Higher Plants. Academic press. -Salisbury, F.B., C.R.Ross, 1992. Plant Physiology. Wadsworth Pub.Com., Inc., Belmont, California
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Quiz111
Derse Katılım14342
Tartışma428
Beyin Fırtınası428
Makale Kritik Etme5315
Bireysel Çalışma13339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
Ev Ödevi122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr