Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TBB-127MERA ISLAHININ TEKNİK ESASLARISeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
1. Çayır ve mera ıslahı ile diğer ıslah kavramları arasındaki farkın algılanmasını sağlamak, 2. Çayır ve mera ıslahında, canlı ve cansız faktörlerin dinamik ilişkileri hakkında bilgi edinmelerini sağlamak, 3. Islah yöntemlerinin uygulamadaki üstünlükleri hakkında bilgi edinmelerini sağlamak, 4. Çayır ve meraların su düzeni ile toprak ve su korumasındaki önemi hakkında bilgi edindirmek, 5. Doğal bir çayır veya meraya uygulanabilecek bakım yöntemleri ile hayvan yönetimini kolaylaştıran tesis ve yapılar konusunda bilgi edindirmek, 6. Doğal çayır ve meraların besleme, biyolojik çeşitlilik ve çevresel açıdan önemi hakkında bilgi edindirmek, 7. Vejetasyon (bitki örtüsü) ıslah tekniklerinin ve yüksek kaliteli yem üretimi için mera-hayvan ilişkisinin ve toprak muhafazanın öğretilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Mustafa SÜRMEN
Öğrenme Çıktıları
1Lisans yeterliklerine dayalı olarak kazandığı bilgi ve becerilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir.
2Çayır ve meraların ıslah yöntemlerini seçebilme becerisi
3Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönlendirebilir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çayır-mera ıslahının teknik esasları ve Türkiye açısından yorumları, çayır-mera ıslahında kültürel ve teknik önlemler, Islah yöntemlerinin birbirleri ile ilişkileri, uygulanacak ıslah yönteminin ekelojik, topoğrafik ve diğer faktörlerle uyumluluğu, çayır mera ıslahında hayvan sevk ve idaresinin önemi, çayır ve meraların su ve toprak muhafazasındaki rölü ve önemi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanım ve PlanlamaKonularla ilgili soru- cevap ve tartışma
2Doğal Tohumlama, Suni Tohumlama, Yalın veya Karışım Şeklinde YetiştiricilikKonularla ilgili soru- cevap ve tartışma
3Tohum yatağı, Ekim, Tohumlanan Çayır ve Meraların YönetimiKonularla ilgili soru- cevap ve tartışma
4Çayır ve merlarda yabancı BitkilerKonularla ilgili soru- cevap ve tartışma
5Çayır ve meralarda yabancı bitkilerle mücadeleKonularla ilgili soru- cevap ve tartışma
6Yakmanın çayır ve mera ıslahındaki yeriKonularla ilgili soru- cevap ve tartışma
7Çayır ve meraların gübrelenmesiKonularla ilgili soru- cevap ve tartışma
8Ara Sınav
9Bitki besin elementleri, organik ve inorganik gübrelerKonularla ilgili soru- cevap ve tartışma
10Çayır ve meralarda su düzeni, sulama, taban suyu, drenaj.Konularla ilgili soru- cevap ve tartışma
11Erozyon süreci, toprak ve su koruma yöntemleri.Konularla ilgili soru- cevap ve tartışma
12Hayvanların yönetimini kolaylaştıran tesis ve yapılar. Konularla ilgili soru- cevap ve tartışma
13Çayır ve meraların bakımı Konularla ilgili soru- cevap ve tartışma
14Genel değerlendirme ve tekrar Konularla ilgili soru- cevap ve tartışma
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders kitabı: 1. Altın, M., Gökkuş. A., Koç, A.,2005. Çayır Mera Islahı. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı. Ankara Önerilen Kaynaklar: 1. Bakır, Ö., 1985. Çayır Mera Islahı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları: 947. Ankara. 2. Avcıoğu, R. 1996, Çayır Mera Topluluklarının Özellikleri ve incelenmesi. E.Ü.Z.F. Yayn No:466. Bornova / İzmir. 3. Gençkan, M.S.,1985, Çayır Mera Kültürü Amenajmanı ve Islahı.E.Ü.Z.F. Basımevi Bonova / İzmir. 4. Bakır, Ü., 1969, Suni Meraların Otlatılması Üzerine Ün Araştırmalar. A.Ü.Z.F. Yayın No: 19(1):254-259. Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Quiz212
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Tartışma14114
Soru-Yanıt14114
Alan Çalışması414
Rapor Hazırlama21020
Rapor Sunma212
Bireysel Çalışma21428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Quiz için Bireysel Çalışma166
Ev Ödevi515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)176
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr