Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZTB-105ÇİFTLİK HAYVANLARINDA ÜREME TEKNOLOJİLERİSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Hayvancılıkta moleküler biyoloji biliminin temellerini anlamak ve sürülerde biyolojik verimliliğini artırmak için güncel teknolojileri bilmek. Cinsiyetin kontrol altına alınmasını bilmek, üreme tekniklerinin amaca göre düzenlenmesini bilmek. Ayrıca, ülkemiz hayvancılığının üreme ve yetiştiricilikle ilgili sorunlarına çözüm getirebilecek düzeyde öğrencileri teorik ve pratik olarak yetiştirmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist.Prof.Dr.Isa YILMAZ
Öğrenme Çıktıları
1Çiftlik hayvanlarında üreme ve üreme mekanizmalarını öğrenecek.
2Çiftlik hayvanlarında suni tohumlama, In Vitro Embriyo Üretimi, üremenin denetimi ve mekanizmaları öğrenecek.
3Çiftlik hayvanlarında kolonlama teknolojisi ve transgenik üretimle ilgili son çalışmalardan bilgi sahibi olacak.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Üreme bilgisine giriş Suni Tohumlama ve Sperm Cinsiyet Ayırım Teknolojisi Embriyo Transferi In Vitro Embriyo Üretimi Kızgınlık ve Ovulasyon Kontrolü Doğum Sonrası Yumurtalık Faaliyet Kontrolü Kontrollü Yetiştirme Çoklu Doğum Kontrollü Gebelik Testi Teknolojisi Doğum Kontrolü Ergenlik Başlangıcının Kontrolü Klonlama Teknolojisi Transgenik Üretim Üreme Aktivitesinin Engellenmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Üreme bilgisine giriş
2Suni Tohumlama ve Sperm Cinsiyet Ayırım Teknolojisi
3Embriyo Transferi
4In Vitro Embriyo Üretimi
5Kızgınlık ve Ovulasyon Kontrolü
6Doğum Sonrası Yumurtalık Faaliyet Kontrolü
7Kontrollü Yetiştirme
8Çoklu Doğum Kontrollü
9Gebelik Testi Teknolojisi
10Doğum Kontrolü
11Ergenlik Başlangıcının Kontrolü
12Klonlama Teknolojisi
13Transgenik Üretim
14Üreme Aktivitesinin Engellenmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Emsen H. 1992. Hayvan yetiştirme ilkeleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 95, ERZURUM. 2. Gordon, I.R. 2004. Reproductive Technologies in Farm Animals. CABI Publishing. Typeset by AMA Data Set Ltd, UK. 3. Lawrence. T.L.J. and V.R. Fowler, 2002. Growth of Farm Animals. CABI Publishing. Typeset by AMA Data Set Ltd, UK. 4. Özhan M., Tüzemen N. ve M. Yanar, 2011. Büyükbaş Hayvan Yetiştirme. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 134, ERZURUM. 5. Konuk M., 2004. Moleküler Biyoloji (Çeviri Notları). Nobel dağıtım. ANKARA. 6. Boyunkara Z. ve ark. 2009. Genel Biyoloji. Pegem Akademi Yayıncılık. ANKARA.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma1410140
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)178
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr