Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZTB-104ÇİFTLİK HAYVANLARI EKOLOJİSİSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
1. Çiftlik hayvanları açısından ekoloji, ekosistem ve ekolojik ilişkiler, Doğal ve yapay yetiştirme koşulları ele alınacaktır. 2. Hayvanları çeşitli ekolojilerdeki verimleri ve çevreye karşı göstermiş oldukları reaksiyonlar ve verime olumlu ve olumsuz etkilerini öğrencilere kavratmaktır. 3. Çevrenin hayvanlara uygun hale getirilmesi ve çiftlik hayvanlarının iklimsel çevre isteklerinin kavranması sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist.Prof.Dr. İsa YILMAZ
Öğrenme Çıktıları
1Çiftlik hayvanları yetiştiriciliği bakımından çevre ile verim arasındaki ilişkiyi öğrenecek.
2Çiftlik hayvanlarında ekolojik koşullara göre yetiştirilecek hayvan türünü ve yetiştiricilik şeklini belirlemeyi öğrenecektir.
3Çiftlik hayvanları açısından çevre, üretim, kirlilik ve kirlilik kontrolünü konusunda bilgi sahibi olacak.
4Öğrenciler çiftlik hayvanları açısından ekosistem öğeleri ve işlevleri ile uyum (adaptasyon) konuları hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ekoloji, ekosistem ve ekolojik ilişkilere giriş Ekosistem öğeleri ve işlevleri Popülâsyon ekolojisi Doğal ve tarımsal ekosistemlerin farklılıkları Modern tarım ve yetiştiricilikte enerji kayıpları, karbon, azot, fosfor ve kükürt döngüleri Genetik çeşitlilik ve korunması Çiftlik hayvanlarında uyum (adaptasyon) Çevrenin hayvanlara uygun hale getirilmesi Hayvanların sıcaklık etkisiyle oluşan davranışları ( soğuk, sıcak, konfor sıcaklık aralığı ve kritik sıcaklıklar) Tabi ve doğal seleksiyon Sığırların iklimsel çevre istekleri. Koyunların iklimsel çevre istekleri. Kanatlıların iklimsel çevre istekleri. Hayvansal üretim ve çevre kirliliği etkileşimleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ekoloji, ekosistem ve ekolojik ilişkilere giriş.
2Ekosistem öğeleri ve işlevleri.
3Popülâsyon ekolojisi.
4Doğal ve tarımsal ekosistemlerin farklılıkları.
5Modern tarım ve yetiştiricilikte enerji kayıpları, karbon, azot, fosfor ve kükürt döngüleri.
6Genetik çeşitlilik ve korunması.
7Çiftlik hayvanlarında uyum (adaptasyon).
8Çevrenin hayvanlara uygun hale getirilmesi.
9Hayvanların sıcaklık etkisiyle oluşan davranışları ( soğuk, sıcak, konfor sıcaklık aralığı ve kritik sıcaklıklar).
10Tabi ve doğal seleksiyon.
11Sığırların iklimsel çevre istekleri.
12Koyunların iklimsel çevre istekleri.
13Kanatlıların iklimsel çevre istekleri.
14Hayvansal üretim ve çevre kirliliği etkileşimleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. GÖKMEN S., 2007. Genel Ekoloji, Nobel Yayınları ANKARA. 2. Emsen H. 1992. Hayvan yetiştirme ilkeleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 95, ERZURUM. 3. Price, E. O., 2002 Animal domestication and behavior. CABI Publishing. Typeset by AMA DataSet Ltd, UK. 4. Vaarst M. at all., 2004. Animal health and welfare in organıc agriculture. Typeset by Wyvern 21 Ltd, Bristol
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma1410140
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)178
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr