Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TBG-112ALTERNATİF YEM BİTKİLERİSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
1. Alternatif yem bitkileri konusu hakkında bilgi seviyelerini artırmak, 2. Alternatif yem bitkilerin yayılışı bakımından, ülkemiz açısından ne kadar önemli olduğunun bilgisini kazandırmak, 3. Alternatif yem bitkilerin hayvan beslenmesinde ve toprak erozyonunu önleme açısından ne kadar önemli bir yere sahip olduğu bilgisini kazandırmak, 4. Alternatif yem bitkilerin insan gıdası olarak kullanılabileceği bilgisini kazandırmak. 5. Alternatif yem bitkilerin ekolojik sistemde ne kadar önemli bir yere sahip olduğu bilgisini kazandırmak 6. Alternatif yem bitkilerin hayvan beslenmesi, toprak erozyonunu koruma ve insan gıdası olması yanında diğer kullanım alanlarının olduğu bilincini oluşturmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Süleyman TEMEL
Öğrenme Çıktıları
1Konu ile ilgili temel yeterlilikler kazanır.
2Yetiştiricilik, yayılış, kimyasal kompozisyon içerikleri ve kullanım alanları yönünden, yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan buğdaygil ve baklagil yem bitkileri ile kıyaslama yapabilme bilgisinin öğretilmesi.
3Eleştirel düşünme yeteneği kazanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tarım alanlarında yetiştiriciliği yapılan yaygın yem bitkisi türlerinin (baklagil ve buğdaygiller) dışında doğal alanlarda bulunan ve yem bitkisi olarak yetiştiriciliğe uygun olan ve yem değeri taşıyan bu bitkilerin hangi türler olduğunu ve bu türlerin hayvan beslenmesinde kullanılabileceği bilincini oluşturmak. Bu türlerin besin içeriklerini, iklim ve toprak isteklerini, yetiştiriciliği ve kullanım alanları ile ilgili gerekli bilgileri vermek
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Alternatif yem bitkisinin tanımı, Alternatif Yem Bitkilerinin ve Alternatif Yemlerin Önemi, Alternatif Yem Bitkilerinin ve Alternatif Yemlerin Sorunları Konularla ilgili soru- cevap ve tartışma
2Yem bitkisi olarak kullanılan familyalar, AMARANTHACEAE (Horozibiğigiller) familyasına ait önemli cins ve türler ve yayılış alanları, önemli türlerin yetiştiriciliği ve idaresi, bu türlerin önemi ve kullanım alanları, besin değerleriKonularla ilgili soru- cevap ve tartışma
3CONVOLVULACEAE (Sarmaşıkgiller) ve MALVACEAE (Ebegümecigiller) familyalarına ait önemli cins ve türler ve yayılış alanları, önemli türlerin yetiştiriciliği ve idaresi, bu türlerin önemi ve kullanım alanları, besin değerleriKonularla ilgili soru- cevap ve tartışma
4POLYGONOCEAE (Labadagiller) familyasına ait önemli cins ve türler ve yayılış alanları, önemli türlerin yetiştiriciliği ve idaresi, bu türlerin önemi ve kullanım alanları, besin değerleriKonularla ilgili soru- cevap ve tartışma
5CHENOPODİACEAE (Ispanakgiller) familyasına ait önemli cins ve türler ve yayılış alanları, önemli türlerin yetiştiriciliği ve idaresi, bu türlerin önemi ve kullanım alanları, besin değerleriKonularla ilgili soru- cevap ve tartışma
6PLANTAGİNACEAE (Sinirotugiller) familyasına ait önemli cins ve türler ve yayılış alanları, önemli türlerin yetiştiriciliği ve idaresi, bu türlerin önemi ve kullanım alanları, besin değerleriKonularla ilgili soru- cevap ve tartışma
7CRUCİFERAE (Turpgiller, Hardalgiller) familyasına ait önemli cins ve türler ve yayılış alanları, önemli türlerin yetiştiriciliği ve idaresi, bu türlerin önemi ve kullanım alanları, besin değerleriKonularla ilgili soru- cevap ve tartışma
8Ara Sınav
9ROSACEAE (Gülgiller) familyasına ait önemli cins ve türler ve yayılış alanları, önemli türlerin yetiştiriciliği ve idaresi, bu türlerin önemi ve kullanım alanları, besin değerleriArazi Çalışması
10COMPOSİTAE (Bileşikgiller) familyasına ait önemli cins ve türler ve yayılış alanları, önemli türlerin yetiştiriciliği ve idaresi, bu türlerin önemi ve kullanım alanları, besin değerleriArazi Çalışması
11AYÇİÇEĞİ (Helianthus annuus L.) türün yayılış alanları, yetiştiriciliği ve idaresi, bu türlerin hayvan besleme açısından önemi ve kullanım alanları, besin değerleriArazi Çalışması
12SÜPÜRGEOTU, YAZSELVİSİ (Kochia sp) cinsine ait önemli türler ve yayılış alanları, yetiştiriciliği ve idaresi, bu türlerin önemi ve kullanım alanları, besin değerleriArazi Çalışması
13ARIOTU, FASELYA (Phacelia tanacetifolia Bentham)türün yayılış alanları, yetiştiriciliği ve idaresi, bu türlerin hayvan besleme açısından önemi ve kullanım alanları, besin değerleriArazi Çalışması
14Ispanakgiller, bileşikgiller ve patlıcangiller familyalar içerisinde yer alan önemli çalı türleri, bu türlerin yayılış alanları, idaresi, önemi, kullanım alanları ve besin değerleriArazi Çalışması
15Sütleğengiller ve sıracaotugiller familyalar içerisinde yer alan önemli çalı türleri, bu türlerin yayılış alanları, idaresi, önemi, kullanım alanları ve besin değerleriArazi Çalışması
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders kitabı: 1. Çeşitli kaynaklardan derlenip toplanmış ve bireysel bazda hazırlanmış 18 bölümlük metin notları ve her bir bölüme ait slaytlar. Önerilen Kaynaklar (Yardımcı kaynaklar): 1. Yembitkileri. Baklagil yem bitkileri. Cilt II. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, 2009. İzmir. 2. Yembitkileri. Buğdaygil ve diğer familyalardan yem bitkileri. Cilt III. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, 2009. İzmir. 2. Gökkuş, A., Koç, A. ve B. Çomaklı, 2000. Çayır - Mer’a Uygulama Kılavuzu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No : 142, 139 s., Erzurum.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik7214
Tartışma7214
Soru-Yanıt7214
Gösterme313
Alan Çalışması7214
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi2816
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)181
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr