Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TBG-119TIBBİ BİTKİLERDE ETKEN MADDELER VE DEĞERLENDİRME ALANLARISeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
1)Tıbbi Bitkilerin Türkiye ve Dünya için önemini ve değerini anlatmak, 2)Bu bitkilerin içerdiği etken maddeleri sınıflandırmak ve tanıtmak, 3)Etken maddelerin bitkideki rollerini, kullanım alanlarını açıklamak, 4)Bu etken maddelerin bağlantılı diğer disiplinlerdeki rollerini, önemini ve değerlendirme alanlarını bildirmek, 5)Etken maddelerin tıbbi, ekonomik değerinin idrak edilmesini sağlamak, bu dersin amacını oluşturmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Sezgin SANCAKTAROĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye’de ve Dünya’da önemi giderek artan tıbbi bitkilerin değerini iyice bilir.
2Türkiye’nin geniş tıbbi bitki florasına sahip olduğunu, bunlardan pek çoğunun da endemik olduğunu pekiştirmiş olur.
3Tıbbi bitkilerin doğal kaynaklarının tükenmemesi için alınacak önlemleri ve yapılabilecekleri anlar ve bilir.
4Tıbbi bitkilerin içerdiği etken maddeleri tanır ve sınıflandırılmasını öğrenir.
5Tıbbi bitkilerin tıp alanında vazgeçilmez tedavi kaynağı olduğunun idrakine varır. Bu bitkilerin çeşitli alanlarda da kullanıldığını bilir.
6Bu grup bitkilerin sahip oldukları büyük ekonomik potansiyelinin Türkiye ekonomisine çok önemli katkılar sağlayabileceğini idrak eder.
7Tıbbi bitki grubunun diğer tüm bitkilerden ayrı olan özelliğini fark eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türkiye’de ve Dünya’da önemi giderek artan tıbbi bitkilerin değeri. Türkiye’nin geniş tıbbi bitki florası. Tıbbi bitkilerin doğal kaynaklarının tükenmemesi için alınacak önlemler. Tıbbi bitkilerin içerdiği etken maddeleri ve sınıflandırılması. Tıbbi bitkilerin başta tıp alanında olmak üzere gıda, boya, kozmetik, parfümeri, ziraat, mobilya vb. gibi çeşitli alanlardaki kullanımları. Bu grup bitkilerin sahip oldukları büyük ekonomik potansiyelinin Türkiye ekonomisine olan önemli katkıları. Tıbbi bitki grubunun diğer tüm bitkilerden ayrıcalıklı olan özelliği ve önemi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tıbbi bitkilerin Türkiye ve Dünya için önemi.
2Türkiye tıbbi bitki florası ve etken maddeleri tanıtılması ve gruplandırılması.
3Familyalara göre etken maddeler.
4Sekonder maddelerin bitkideki rolleri.
5Tıbbi bitkilerin içerdiği etken maddelerin elde edilmeleri.
6Etken maddelerin laboratuvar koşullarında ve diğer koşullarda elde ediliş yöntemleri.
7Tıbbi bitkilerin ve etken maddelerinin tedavide kullanılış şekilleri.
81. Ara sınav
9İlaç yapımında kullanımları.
10Baharat ve gıda olarak kullanımı.
11Boya yapımında kullanımı.
12Ziraatte kullanımı.
13Kozmetikte kullanımı.
14Diğer kullanım alanları.
15
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Ceylan, A., Tıbbi Bitkiler I, (3. Bsm.), 1995, E.Ü., Ziraat Fak. Yayınları No : 312, 2) Ceylan, A., Tıbbi Bitkiler II, (2. Bsm.), 1996, E.Ü., Ziraat Fak. Yayınları No: 481, 3) Ceylan, A., Tıbbi Bitkiler III, (1. Bsm.), 1994, E.Ü., Ziraat Fak. Yayınları No: 509, 4)Baytop, T., Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi, (2.Bsm.), 1999, Nobel Tıp Kitapevleri, 5)Zeybek, N., Zeybek, U., 1994, (2. Bsm.), Farmasötik Botanik- Kapalı Tohumlu Bitkiler (Angiospermae) Sistematiği ve Önemli Maddeleri…
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Laboratuvar717
Tartışma717
Takım/Grup Çalışması236
Seminer21020
Makale Yazma11010
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
Ev Ödevi11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)190
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
ÖÇ6          
ÖÇ7          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr