Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TBG-115İLERİ BİTKİ FİZYOLOJİSİSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Bitkilerde meydana gelen fizyolojik olaylarının oluşması, sürdürülmesi ve sona erdirilmesine ilişkin temel sorunları fizik ve kimya prensiplerine göre açıklanmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Bilal KESKİN
Öğrenme Çıktıları
1Bitkiler çimlenmesi, su alımı, besin maddelerinin alımı, bitkilerin su kaybetmesi fotosentez ve solunum gibi temel konularda bilgi sahibi olacaktır.
2Bitkilerde su ve madde taşınması hakkında bilgi sahibi olacaktır.
3Bitkilerin kök sistemi ve bitki enzimleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1.Bitkilerde gerçekleşen fizyolojik olayların öğrenilmesini sağlamak. 2.Bitki fizyolojisi ile ilgili pratikte kullanabileceği gerekli bilgi ve deneyimi kazandırmaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bitki Tohumları ve Çimlenme
2Enzimler ve İşlevleri
3Bitki Kökleri ve Kök Sistemleri
4Su ve Hücre
5Bitki su Alımı ve Taşınması
6Bitkilerin besin maddesi alımı ve Taşınması
7Bitkilerin besin maddesi alımı ve Taşınması
8Ara Sınav
9Bitkilerde Su Kaybı (Transpirasyon)
10Bitkilerde Su Kaybı (Transpirasyon)
11Bitkilerde Gelişim ve Farklılaşım
12Fotosentez
13Bitkilerde Stres
14Solunum ve Fermantasyon
15Bitkilerde Organik Madde Taşınması
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.William, G. Hopkins, 1995.Plant Physiology, The University of Western Ontario. 2.Kacar, B., 1989. Bitki Fizyolojisi, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 1153, Ankara 3.Vardar, Y. ve A. Güven,.1993. Bitki Fizyolojisine Giriş. Bilgehan Basınevi, Bornava-İzmir 4.Tosun, F. 1992. Bitki Yetiştiriciliğinin Fizyolojik Esasları. Ders Notu:5, Samsun 5.Avcıoğlu, R. 1995.Bitki Fizyolojisi, Ders Notu.Bornova-İzmir 6.Akman, Y. ve C. Darıcı. 1998. Bitki Fizyolojisi (Büyüme ve Gelişme Fizyolojisi). Basım Kariyer Matbacılık Limitet Şirketi. Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Quiz6212
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Laboratuvar6424
Tartışma224
Soru-Yanıt224
Alan Çalışması339
Proje Hazırlama248
Proje Sunma224
Bireysel Çalışma5525
Okuma5525
Ev Ödevi248
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)181
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr