Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TBB-114SİLAJ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Ülkemizde hayvancılığın gelişmesi kaliteli kaba yem kullanılması ile yakından ilişkilidir. Kış mevsiminde, diğer mevsimlerde bulunan yeşil yem bitkilerinin silaj yapılarak saklanması gerekmektedir. Silaj yapımında pek çok bitki kullanılmaktadır. Ancak bu amaçla en fazla kullanılanlar mısır, sorgum gibi Buğdaygil yem bitkileridir. Bunun yanı sıra baklagil familyasına ait bitkiler ile doğal çayır ve mera bitkileri ile birçok sanayi yan ürününden de silaj yapılabilmektedir. Bu kapsamda dersin amacı silaj yapmak amacı ile yetiştirilen bitkilerden başta mısır ve sorgum olmak üzere diğer bitkilerin yetiştiriciliği hakkında bilgi vermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr.Bilal KESKİN
Öğrenme Çıktıları
1Silajın tanımı, silaj yapımının esasları, katkı maddeleri,
2silaj yapmak amacıyla yetiştirilen yem bitkileri, bu bitkilerin ekim zamanı, yetiştirme teknikleri, silaj için uygun biçim zamanları,
3silajın avantaj ve dezavantajları, kaliteli silajın özellikleri, silaj ve kuru otun besleme değerlerinin karşılaştırılması
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1.Silajın önemi 2.Silaj yapımı 3.Silaj bitkilerinin yetiştiriciliği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Silajın Tanımı
2Silaj Yapımının Esasları
3Katkı Maddeleri
4Silaj Yapmak Amacıyla Yetiştirilen Yem Bitkilerinin Ekim Zamanı, Yetiştirme Teknikleri, Silaj İçin Uygun Biçim Zamanları
5Silaj Yapmak Amacıyla Yetiştirilen Yem Bitkilerinin Ekim Zamanı, Yetiştirme Teknikleri, Silaj İçin Uygun Biçim Zamanları
6Silaj Yapmak Amacıyla Yetiştirilen Yem Bitkilerinin Ekim Zamanı, Yetiştirme Teknikleri, Silaj İçin Uygun Biçim Zamanları
7Silaj Yapmak Amacıyla Yetiştirilen Yem Bitkilerinin Ekim Zamanı, Yetiştirme Teknikleri, Silaj İçin Uygun Biçim Zamanları
8Midterm Examination
9Silaj Yapmak Amacıyla Yetiştirilen Yem Bitkilerinin Ekim Zamanı, Yetiştirme Teknikleri, Silaj İçin Uygun Biçim Zamanları
10Silaj Yapmak Amacıyla Yetiştirilen Yem Bitkilerinin Ekim Zamanı, Yetiştirme Teknikleri, Silaj İçin Uygun Biçim Zamanları
11Silaj Yapmak Amacıyla Yetiştirilen Yem Bitkilerinin Ekim Zamanı, Yetiştirme Teknikleri, Silaj İçin Uygun Biçim Zamanları
12Silajın Avantaj Ve Dezavantajları
13Kaliteli Silajın Özellikleri
14Silaj Ve Kuru Otun Besleme Değerlerinin Karşılaştırılması
15Silaj Ve Kuru Otun Besleme Değerlerinin Karşılaştırılması
16Final Examination
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Açıkgöz, E. 2001. Yem bitkileri. III: baskı, VİPAŞ Yay. No: 182, 584 s. 2.Açıkgöz, E., İ. Turgut ve İ. Filya 2002. Silaj bitkileri yetiştirme ve silaj yapımı. Hasad Yayıncılık Ltd. Şti. , 86 s. 3.Elçi, Ş. ve E. Açıkgöz 1993. Baklagil (Leguminoseae) ve buğdaygil (Gramineae) yembitkileri tanıtma kılavuzu. Afşaroğlu Matb. 240 s. 4.Barnes, R.F., D.A. Miller and Nelson C. J. (Eds) Forages, Iowa State University Press, Ames, Iowa. 5.Stoskopf, N.C., 1985. Cereal grain crops. A Prentice-Hall Comp. 6.Tosun, F. 1974. Baklagil ve buğdaygil yem bitkileri kültürü. A.Ü.Z.F. Yay. No: 123, Ders Kitapları Seri No: 8. 7.Ashbell, G. 1999. Forage preservation. General information for farmers connected with Peters&Brownes Group and Milne Feed PTY. Ltd. WA, Australia.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik12336
Tartışma10440
Soru-Yanıt10220
Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2510
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2612
Ev Ödevi3412
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)181
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr