Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TBB-106ÇALI VEJETASYONLARISeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
1. Çalı Vejetasyonları konusu hakkında bilgi seviyelerini artırmak, 2. Geleneksel yem kaynakları yanında, doğal ve yarı doğal vejetasyonlarda bulunan ağaç ve çalı gibi önemli yem kaynakları olduğu bilincini oluşturmak 3. Çalı türlerinin ekstrem Ekolojik şartlar altında yetişebildiği bilgisini kazandırmak 4. Çalı vejetasyon alanlarını yanlış kullanımdan dolay mevcut arazilerde toprak erozyonu ve çölleşme riskini artırdığı bilincini oluşturmak 5. Çalı vejetasyonlarının hayvan beslenmesinde ve toprak erozyonunu önleme açısından ne kadar önemli bir yere sahip olduğu bilgisini kazandırmak, 6. Çayır-Mera alanlarında olduğu gibi çalı vejetasyonlarında da uygun amenajman ve ıslah tekniklerinin uygulanması gerektiği bilgisini oluşturmak 7. Sorunların çözümüne yönelik pratik önlemler üretebilme becerileri kazandırmak 8. Çalı türlerinin fenolojik gelişme seyirleri ve otlanma tercihleri hakkında bilgi seviyelerini artırmak 9. Bilimsel çalışmalarda gerekli altyapı düzeylerini geliştirmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Süleyman TEMEL
Öğrenme Çıktıları
1Konu ile ilgili temel yeterlilikler kazanır.
2Ülkemizde ve Dünyada yer alan çalı vejetasyonlarının mevcut durumlarını kıyaslayarak, eksik ve yapılan yanlışlıkları görebilme olanağını sağlar
3Çalı vejetasyonlarında yer alan türlerin besin içerikleri yönünden ne kadar zengin olduğu farkındalığı sağlanır.
4Çalı vejetasyonlarında yetişen türleri tanıyabilme becerisi kazanır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çalı vejetasyonlarının, otsu türlerin sarardığı ve besin değerinin düştüğü yaz aylarında ve büyümenin durduğu kış dönemlerinde, hayvanlarının beslenmesinde önemli besin kaynağı olarak rol oynadığını, aynı zamanda toprak ve su muhafazasında, bozulmuş alanların ıslahında, yakacak ve inşaat malzemesi üretiminde ve yabani hayvanlara habitat oluşturmada da ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktır. Ayrıca Dünya ve Ülkemizde çalılık alanların yayılış alanlarını sunmak, kullanım alanlarına göre önemli çalı türlerini ve bu türlerin besin değerlerini ortaya koymak.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çalı vejetasyonlarının tanımı, sınıflandırılması ve yayılış alanlarıKonularla ilgili soru- cevap ve tartışma
2Ülkemiz açısından çalılık alanların kullanımı ve önemi Konularla ilgili soru- cevap ve tartışma
3Dünya ve Ülkemizde yaygın olan çalı türleriKonularla ilgili soru- cevap ve tartışma
4Çalı vejetasyonlarının hayvan besleme açısından önemi ve hayvanlar tarafından otlanmadaki tercihiKonularla ilgili soru- cevap ve tartışma
5Çalı vejetasyonlarının toprak ve su muhafazasındaki yeri ve önemiKonularla ilgili soru- cevap ve tartışma
6Çalı vejetasyonlarının diğer kullanım alanları ve yaban hayat açısından önemiKonularla ilgili soru- cevap ve tartışma
7Çalı vejetasyonlarının Yönetimi Konularla ilgili soru- cevap ve tartışma
8Ara Sınav
9Arazi ÇalışmasıKonularla ilgili soru- cevap ve tartışma
10Çalı vejetasyonlarının IslahıKonularla ilgili soru- cevap ve tartışma
11Çalı vejetasyonlarda yer alan önemli türlerin besin içerikleriKonularla ilgili soru- cevap ve tartışma
12Çalı vejetasyonlarından önemli türlerin yetiştiriciliği ve verim parametreleriKonularla ilgili soru- cevap ve tartışma
13Çalı vejetasyonların fenolojik gelişme seyirleriKonularla ilgili soru- cevap ve tartışma
14Organik üretim alanları olarak çalı vejetasyonlarıKonularla ilgili soru- cevap ve tartışma
15Çalı vejetasyonlarında otlayan hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ve geleneksel ürünlerle karşılaştırılmasıKonularla ilgili soru- cevap ve tartışma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders kitabı: 1. Temel, S. 2007. Erdemli (Mersin) Yöresi Makiliklerindeki Çalı Türlerinin Tespiti ve Yem Değerlerinin Belirlenmesi. (Doktora Tezi), Erzurum. 2. Farklı kaynaklardan derlenmiş ve hazırlanılmış notlar. Önerilen Kaynaklar (Yardımcı kaynaklar): 1. Gökkuş A ve Koç, A, 2001. Mera ve Çayır Yönetimi. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Ders Yay. No: 228, Erzurum
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11515
Bütünleme Sınavı11414
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik224
Tartışma14114
Soru-Yanıt14114
Gösterme616
Alan Çalışması144
Proje Hazırlama11616
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi21020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)179
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr