Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TBB-101MERA BİTKİLERİNİN FİZYOLOJİK ESASLARISeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Meralarda bulunan çok yıllık ve tek yıllık bitkilerin fizyolojik karakterleri, çok yıllık ve bir yıllık yembitkilerinde biçme ve otlatmanın neden olduğu fizyolojik değişiklikler, çok yıllık bitkilerde yeniden büyüme ve besin kaybı, yeniden büyüme süresince meydana gelen fizyolojik değişiklikler ve fizyolojik prensiplere göre kültürel uygulama yöntemleri amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.İbrahim Hakkı YILMAZ
Öğrenme Çıktıları
1Meralarda bulunan çok yıllık ve tek yıllık bitkilerin fizyolojik karakterleri
2Meralarda bulunan çok yıllık ve tek yıllık bitkilerin fizyolojik karakterleri
3Çok yıllık bitkilerde yeniden büyüme ve besin kaybı
4Çok yıllık bitkilerde yeniden büyüme ve besin kaybı
5Yeniden büyüme süresince meydana gelen fizyolojik değişiklikler
6Yeniden büyüme süresince meydana gelen fizyolojik değişiklikler
7Fizyolojik prensiplere göre kültürel uygulama yöntemleri
8Fizyolojik prensiplere göre kültürel uygulama yöntemleri
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Meralarda bulunan çok yıllık ve tek yıllık bitkilerin fizyolojik karakterleri, Çok yıllık ve bir yıllık yembitkilerinde biçme ve otlatmanın neden olduğu fizyolojik değişiklikler, çok yıllık bitkilerde yeniden büyüme ve besin kaybı, yeniden büyüme süresince meydana gelen fizyolojik değişiklikler ve fizyolojik prensiplere göre kültürel uygulama yöntemleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Meralarda bulunan çok yıllık ve tek yıllık bitkilerin fizyolojik karakterleri
2Çok yıllık yembitkilerinde biçme ve otlatmanın neden olduğu fizyolojik değişiklikler
3Bir yıllık yembitkilerinde biçme ve otlatmanın neden olduğu fizyolojik değişiklikler
4Çok yıllık bitkilerde yeniden büyüme ve besin kaybı
5Yeniden büyüme süresince meydana gelen fizyolojik değişiklikler
6Fizyolojik prensiplere göre kültürel uygulama yöntemleri
7Karbon kazanımı, fotosentez, fotosentezi etkileyen faktörler
8ARA SINAV
9Karbon kaybı, solunum, solunumu etkileyen faktörler, ışık solunumu
10Yedek besin maddeleri, depo organları
11Yedek besin maddelerinin değişimi, terleme
12Mera bitkilerinde üreme
13Mera bitkilerinin yayılma biyolojileri
14Mera bitkilerinin yayılma biyolojileri
15Otlatma veya biçmenin bitkiler üzerindeki etkileri
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Yembitkileri. Genel Bölüm (R. Avcıoğlu, R. Hatipoğlu ve Y. Karadağ). Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Yayınları, İzmir 2009. 2-Çayır mera amenajmanı (T. Tükel ve R. Hatipoğlu). Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 191, Ders Kitapları Yayın No: A-59, Adana, 1997.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Alan Çalışması4520
Proje Hazırlama11010
Proje Sunma122
Bireysel Çalışma10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma10440
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)182
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
ÖÇ6          
ÖÇ7          
ÖÇ8          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr