Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TBBB-118TOPRAK İLMİNİN ESASLARISeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
İlgili ders, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, çevre ve tarımsal faaliyetlerle ilgili olarak toprakta meydana gelen süreçlerle birlikte fiziksel, mekaniksel ve hidrolojik toprak özelliklerini değerlendirmeyi ve ilgili problemlere çözüm önerileri getirmeyi amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Serdar SARI
Öğrenme Çıktıları
1Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2Bilgi üretme yöntemlerini kavrar.
3Yöntem ve teknikleri uygulama, ölçme değerlendirme bilgisine sahip olur.
4Veri toplama analiz etme ve verileri değerlendirme bilgisine sahip olur.
5Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilimleri kullanarak alanı ile ilgili konuları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
6Alanı ile ilgili güncel bilgiyi takip eder ve bilgi kaynaklarına ulaşır, kaynak araştırması yapar.
7Uygulamalar için gerekli olan bilgi kaynakları ile teknolojik araçları seçme ve kullanma becerisi kazanır.
8Sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerilerine sahip olur. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme becerisini kazanır.
9Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak planlayabilme, yürütebilme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme yeteneği kazanır.
10Disiplinler arası çalışma yapma yeteneği kazanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
• Topraktaki fiziksel ve kimyasal süreçleri tanımlanır. • Temel toprak fiziksel ve kimyasal özelliklerinin ölçülmesi ve tanımlanması sağlanır. • Toprak yönetimi ile ilgili uygulamalar öğrenilir. • Arazi yönetimi ile ilgili önerilerde bulunabilme becerisi kazandırılır. • Tarla ve laboratuvar teknikleri kullanılarak toprak fiziksel ve kimyasal özelliklerinin değerlendirilmesi sağlanır. • Problemlerin çözümünde ve arazi yönetiminde toprak kalite parametrelerinden yaralanma yolları öğrenilir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Toprak Biliminin Önemi ve Gerekliliği
2Toprak Genel Yapısı, Temel Tanımlar ve Kavramlar
3Toprak Oluşumu ve Süreçleri
4Toprakların Sınıflandırılması
5Toprak Örnekleme Teknikleri
6Toprağın Fiziksel Özellikleri
7Ara Sınav
8Toprağın Kimyasal Özellikleri
9Toprak Organik Maddesi ve Yönetimi
10Erozyon
11Toprak Gübre İhtiyacının Belirlenmesi
12Organik ve İnorganik Gübreler
13Gübre Önerisi Hazırlama
14Türkiye Toprakları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ergene, Abdüsselam. Toprak Biliminin Esasları. 1987. Routledge. Rowell, D. L. (2014). Soil science: Methods & Applications
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Ev Ödevi150
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma71070
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7535
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)178
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ15         
ÖÇ2 3        
ÖÇ3  4       
ÖÇ4   4      
ÖÇ5    3     
ÖÇ6     4    
ÖÇ7      4   
ÖÇ8       3  
ÖÇ9        4 
ÖÇ10         4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr