Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TBBB-117İLERİ TOPRAK MEKANİĞİSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Toprağın mekaniksel davranış karakteristiklerini güncel bilgilerle ve detaylı olarak incelemek ve değerlendirmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Serdar SARI
Öğrenme Çıktıları
1Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2Bilgi üretme yöntemlerini kavrar.
3Yöntem ve teknikleri uygulama, ölçme değerlendirme bilgisine sahip olur.
4Veri toplama analiz etme ve verileri değerlendirme bilgisine sahip olur.
5Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilimleri kullanarak alanı ile ilgili konuları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
6Alanı ile ilgili güncel bilgiyi takip eder ve bilgi kaynaklarına ulaşır, kaynak araştırması yapar.
7Uygulamalar için gerekli olan bilgi kaynakları ile teknolojik araçları seçme ve kullanma becerisi kazanır.
8Sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerilerine sahip olur. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme becerisini kazanır.
9Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak planlayabilme, yürütebilme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme yeteneği kazanır.
10Disiplinler arası çalışma yapma yeteneği kazanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Toprak mekaniksel özelliklerinin belirlenmesini, diğer toprak özellikleri ile ilişkilerini ve toprak mekaniksel özelliklerinin çevresel etkileşim boyutunu inceler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Toprak Mekaniği ile İlgili Kavramlar
2Tane büyüklük dağılımı; teori ve yöntemler
3Gözenek büyüklük dağılımı, gözenek geometrisi, işlev ve stabilitesi
4Toprağın Kıvam Limitleri (Atterberg Limitleri)
5Plastik, Likit ve Büzülme Limiti tayini
6Toprağın Kıvam Limitlerine Etki Eden Faktörler
7Ara Sınav
8Toprakta Stabilite
9Toprak porozitesi, hacim ağırlı, tane yoğunluğu
10Toprak nem potansiyeli, histerisis, pF ve spesifik su kapasitesi
11Toprak Sıkışması
12Proctor Testi ve Hesaplanması
13Proctor Testi ve Hesaplanması (Uygulama)
14Mekaniksel Özelliklerin Yorumlanması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Foth, H. D. (1978). Fundamentals of soil science. Soil Science, 125(4), 272. • Toprak Mekaniği Laboratuvarı El Kitabı, 1982. Sümer MERTDOĞAN, Toprak Su Genel Müdürlüğü • Soil & Soil Mechanics Textbook. Collected by Ing. Jaafar MOHAMMED PhD Student at VŠB-TUO 2013-2014 • Güncel Makaleler
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Ev Ödevi150
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma71070
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7535
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)178
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ13         
ÖÇ2 4        
ÖÇ3  5       
ÖÇ4   3      
ÖÇ5    4     
ÖÇ6     4    
ÖÇ7      5   
ÖÇ8       3  
ÖÇ9        3 
ÖÇ10         4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr