Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TBBB-116SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK YÖNETİMİSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Doğal kaynakların ve özellikle toprağın yapısal özellikleri ve üretim gücünde herhangi bir olumsuzluğa yol açmayacak kullanım biçimi ve yönetim planlarının değerlendirilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Serdar SARI
Öğrenme Çıktıları
1Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2Bilgi üretme yöntemlerini kavrar.
3Yöntem ve teknikleri uygulama, ölçme değerlendirme bilgisine sahip olur.
4Veri toplama analiz etme ve verileri değerlendirme bilgisine sahip olur.
5Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilimleri kullanarak alanı ile ilgili konuları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
6Alanı ile ilgili güncel bilgiyi takip eder ve bilgi kaynaklarına ulaşır, kaynak araştırması yapar.
7Uygulamalar için gerekli olan bilgi kaynakları ile teknolojik araçları seçme ve kullanma becerisi kazanır.
8Sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerilerine sahip olur. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme becerisini kazanır.
9Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak planlayabilme, yürütebilme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme yeteneği kazanır.
10Disiplinler arası çalışma yapma yeteneği kazanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Toprağın yapısal özellikleri, toprak bozulmasına yol açan faktör, olay ve süreçler, sürdürülebilir toprak yönetim uygulamaları ile ilgili bilimsel bulgu ve bilgilerin değerlendirilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Toprak yönetimi; tanımlamalar ve kapsam
2Sürdürülebilir toprak yönetim ilkeleri
3Toprak verimliliği-toprak üretkenliği arasındaki ilişki ve etkileşimler
4Toprak bozulması, faktör ve süreçler
5Erozyona uğramış toprakların yönetimi
6Çoraklaşma; tuzlu ve alkali toprakların oluşumu, ıslah ve yönetimi
7Ara Sınav
8Toprak asitleşmesi; asit toprakların oluşumu, ıslah ve yönetimi
9Kaymak tabakası ve toprak sıkışması sorunu (oluşumu, kontrolü ve yönetimi)
10Toprak kirliliği, kirlilik kaynakları, ıslah ve yönetimi
11Yıkanma ve organik maddenin kaybı
12Toprak korumaya yönelik toprak işleme yöntemleri
13Toprak organik maddesinin idaresi
14Toprak kalitesi ve sağlığı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Sürdürülebilir Toprak Verimliliği (Rüştü Karaman, Reşit Brohi, Mücella Müftüoğlu, Taşkın Öztaş, Mehmet Zengin) 2007. Detay Yayıncılık, Ankara • Toprak Amenajmanı Ders Notları (Taşkın Öztaş-Draft copy) (Yardımcı Kaynak) • Soil Management for Sustainability 1991. R.Lal&F.J. Pierce • Guidelines for Soil Quality Assessment in Conservation Planning USDA-SCS
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Ev Ödevi150
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma71070
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7535
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)178
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ14         
ÖÇ2          
ÖÇ3 4        
ÖÇ4  4       
ÖÇ5    5     
ÖÇ6   3 3    
ÖÇ7          
ÖÇ8      4   
ÖÇ9       44 
ÖÇ10         4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr