Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TBBB-115İLERİ TOPRAK KİMYASISeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
1. Toprakta meydana gelen kimyasal olayları incelemek, 2. Toprakta katı ve sıvı fazlar arasındaki denge reaksiyonlarını öğrenmek, 3. Tuzluluk ve alkaliliği tanımak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Mücahit KARAOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Toprağın kimyasal özelliklerini kavrama,
2Toprağın kimyasal analizlerini yapmak,
3Toprağı kimyasal yönden tanımak.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Topraktaki kolloidler ve değişimi Kil kolloidleri Organik kolloidler Toprakta tamponluk sistemleri Toprakta anyon tutulması Tuzluluk ve alkalilik.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Topraklarda katı ve sıvı fazlar arasındaki denge reaksiyonları,
2Topraktaki kolloidler ve değişimi, Analiz
3Kil kolloidleri,
4Organik kolloidler, Analiz
5Topraklarda tamponluk sistemleri,
6Toprakta anyon tutulması, Analiz
7Toprakta moleküler tutunma,
8Ara sınav
9Toprakta organik madde ve şelat oluşumu,
10Yapay şelatların toprak çözeltisindeki dinamiği,
11Tuzluluk ve alkalilik, Analiz
12Tuzluluk ve alkalilik, Analiz
13Toprakların kimyasal verimliliklerinin irdelenmesi ve özel problemler üzerine tartışmalar,
14Genel değerlendirme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Karaoğlu, M., 2019. İleri Toprak Kimyası Ders Notları ve PPT Sunumları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri30
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri70
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Laboratuvar5840
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5840
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma81080
Laboratuvar Ara Sınavı122
Laboratuvar Sınavı122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)167
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ15434533454
ÖÇ24545454545
ÖÇ33353445334
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr