Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TBBB-111EKOLOJİK PROSESLERİNİN MODELLENMESİNDE İLERİ KONULARSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı yüksek matematiğin temel yapılarının, sistem ve model kavramlarının ve onların sınıflandırılmasının, ayrıca modelleme hakta gereken bilgilerin öğretilmesi ve öğrencilere alanlarına yönelik model oluşturma ve modelleme yöntemleri anlama becerisi kazandırmaktır. Bu bağlamda, öğrenciler ders sonunda ileri seviyede modelleme becerisine sahip olacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Fariz MİKAİLSOY
Öğrenme Çıktıları
1Deneysel, yarım-deneysel ve teorik modellerin ayrıntılı benimsenmesi Bu modellerin Parametrelerinin Belirlenmesi Modellerin Uygulanması
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Deneysel, yarım-deneysel ve teorik modellerin ayrıntılı benimsenmesi Bu modellerin Parametrelerinin Belirlenmesi Modellerin Uygulanması
Dersin İçeriği
1. Tarımsal sistemlerde kendi çalışma alanlarına bağlı olarak çeşitli modellerin seçilmesi düzeylerinin geliştirmek 2. Deneysel, yarım-deneysel ve teorik modellerin ne olduğunu ve onları anlamak hedefine ulaştırmak için mümkün olduğu kadar kısa bir sürede bilimsel kaynaklarla çalışma yeteneği kazandırmak, 3. Modelleme hakta bilgilerin, yöntemlerin öğrenilmesi ve kendi alanlarına ait modelleme teknikleri yeteneği kazandırmak 4. Excell, MINITAP ve İstatistik paket programında modellemenin öğretilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tarımsal sistemlerin modellenmesi Modellenmenin aşamaları
2Tarımsal sistemlerin — Fiziksel, — Konseptual (kavramsal) ve — Matematiksel modellenmesi
3Tarımsal sistemlerin matematik modellenmesi — analitik modellenmesi — sayısal modellenmesi
4Tarımsal sistemlerin analitik modellenmesi: — Ampirik (Deneysel) modellenme — Yarım teorik modelleme — Teorik modelleme
5Bir ve çok değişkenli doğrusal modeller. Ziraat Biliminden Örnekler
6Bir ve çok değişkenli doğrusal olmayan modeller. Ziraat Biliminden Örnekler
7K.F. Gaussun En Küçük Kareler Yöntemi
8Ara Sınav
9Modellerin parametrelerinin belirlenmesi
10Doğrusal olmayan modellerin doğrusal yapılması
11Excell program sisteminde modellemenin öğretilmesi
12MINITAP program sisteminde modellemenin öğretilmesi
13İstatistik paket programında modellemenin öğretilmesi
14Modellerin uyumluluk kriterleri
15Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Fariz Mikailsoy Yüksek Matematik, Konya, 2016 Odum E.P. Fundamentals of Ekology. Pennsiylvania, 1971 Feodorov V.D., Gilmanov T.G. Ecology. Moscow, 1980 Evrendilek F. Ekolojik Sistemlerin Analizi, Yönetimi ve Modellenmesi, 2004. Chapra S.C., Canale R.P. Mühendisler İçin Sayısal Yöntemler, 2003. France J., Thornley J. Mathematical Models in Agriculture, London 1984 Straskraba M. Freshwater Ecosystems-Modeling and Simulation, 1985
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Ev Ödevi42080
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ14523453455
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr