Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
OTİ-23-147TARIM İŞLETMELERİNDE YÖNETİM MUHASEBESİ VE UYGULAMALARISeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Yönetimsel açıdan maliyete dayalı karar verme becerisini kazandırmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Leyla AKGÜN
Öğrenme Çıktıları
1 Maliyet-Gider-Harcama kavramlarını özetleyebilme.
2Maliyet sapmalarını analiz edebilme.
3Maliyetlerin işletme kararları üzerindeki etkisini özetleyebilme.
4Üretim hacmi-maliyet-Kar ilişkisini saptayabilme ve analiz yapabilme.
5Değişken maliyet, tam maliyet ve direkt malzemeye dayalı maliyetleme sistemlerine göre gelir tablosunu düzenleyebilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yönetim muhasebesi tanımı, maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesi arasındaki ilişkiler, maliyet muhasebesinin temelleri, maliyet-kar-hacim analizleri, karar verme sürecinde ilgili maliyetler ve gelir analizleri, tam ve değişken maliyetleme; fiyatlama politikaları, yönetim muhasebesi açısından modern maliyetleme yöntemleri, standart maliyetleme.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Maliyet Fonksiyonları, Maliyetlerin Denetimi
2 Standart Maliyet Sistemi
3 Maliyet tahminleme yöntemleri
4Tam Maliyetleme Yöntemi
5Değişken Maliyetleme Yöntemi
6Direkt ilk madde ve malzemeye dayalı Maliyetleme Yöntemi
7 Katkı Payı Analizi
8Ara Sınav
9 Maliyet verilerinin işletme kararlarında kullanılması
10 Maliyete dayalı fiyatlandırma
11 Hedef Maliyetleme - Kaizen Maliyetleme
12 Ürün Yaşam Dönemi Maliyetleme
13 Transfer Fiyatlama
14Örnek uygulamalar
15Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof.Dr. Kamil BÜYÜKMİRZA Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Prof.Dr. Vasfi HAFTACI. Yönetim Muhasebesi Prof.Dr. Süleyman YÜKÇÜ, Yönetim Muhasebesi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım12336
Makale Yazma11515
Makale Kritik Etme11515
Bireysel Çalışma5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13535
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14545
Performans11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)174
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr