Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
OTİB-114ORGANİK TOHUMCULUKSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin tohumculuk ile ilgili temel bilgileri kavramasını, organik tohumculuk ile tohumculuk arasındaki benzerlik ve farkları benimsemesini, tohumun yapısı, oluşumu, çimlenmesi, ekolojisi ve formal tohumluk programını açıklayabilmesini, tohum üretiminden-tekrar hasada kadar olan aşamaları organik yetiştiricilik kurallarına uygun şekilde yapabilmesini ve planlayabilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Fatih DEMİREL
Öğrenme Çıktıları
1Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme becerisi
2Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme becerisi
3Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrama becerisi
4Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrama becerisi
5Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi
6Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi
7Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme becerisi
8Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme becerisi
9Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi
10Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi
11Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme becerisi
12Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme becerisi
13Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme becerisi
14Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme becerisi
15Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme becerisi
16Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme becerisi
17Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme becerisi
18Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme becerisi
19En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
20En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
21Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisi
22Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisi
23Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilme becerisi
24Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilme becerisi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Tohumculuğun temel prensiplerini organik tarım ile bütünleştirmeyi hedeflemektedir
Dersin İçeriği
Bu dersin alıp başarılı olan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri aşağıda listelenen konularda yeterliliklere sahip olurlar; 1) Tohumculuk ile temel kavramları açıklayabilme 2) Organik tohumculuk ile konvansiyonel tohumculuğu karşılaştırabilme 3) Organik yetiştiricilik kurallarına uygun olarak tohum üretim tekniklerini uygulayabilme 4) Organik tohumluk hasat, ayırma, kurutma, temizleme, ilaçlama, paketleme, depolama ve kalite kontrol aşamalarına ilişkin teknikleri kavrayabilme 5) Bu aşamalara ilişkin teknikleri planlama ve uygulayabilme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tohumculuk ile ilgili temel kavramlar (tohum nedir, kaliteli tohum nedir, kaliteli tohumun özellikleri, tohum alınırken dikkat edilecek konular)
2Tohumculuk Endüstrisi, Türkiye’de Tohumculuk. Formal tohumculuk programı
3Organik tohumculuk-konvansiyonel tohumculuk
4Çiçek, tozlanma, döllenme, meyve ve tohum oluşumu, yapısı ve fizyolojisi
5Tohum üretiminde çevre faktörleri (sıcaklık, nem, rüzgar, toprak, ışık)
6Tohum üretim aşamaları.
7Tohumluk parsellerde yapılan kültürel işlemler
8Bitki türlerine göre organik tohum hasat kriterleri, hasat yöntemleri, kullanılan alet-ekipmanlar, dikkat edilecek konular
9Bitki türlerine göre organik tohum ayırma yöntemleri, hasat-tohum ayırma sırasında meydana gelen zararlar
10Tohum kurutma nedir? Kurutma sıcaklığı, kurutma süresi, kurutma yöntemleri
11Neden tohum temizleme, organik tohum temizleme aşamaları, kullanılan yöntemler
12Organik tohumların paketlenmesi, dikkat edilecek konular, paketleme materyalleri, materyallerin özellikleri, avantajları-dezavantajları
13Tohum depolarının yapımı, depo içi koşulların kontrol edilmesi, depoların kullanılışında dikkat edilecek noktalar
14Tohumlarda kalite kontrolü, canlılık ve güç testleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders kitabı: Er, C., & Başalma, D. (2014). Tohumluk ve tohumculuk: temel ilkeler ve teknoloji. Nobel Yayın Dağıtım. Yardımcı Kaynak: ŞEHİRALİ, S., 1989. Tohumluk ve Teknolojisi, Ankara Üniversitesi Ziratt Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara. 2. Soya, H. ve Geren, H., 1999. Tohumluk. E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları Ders Notları:56/2 3. Eser, B., Saygılı, H., Gökçöl, A. ve İlker, E., 2005. Tohum Bilimi ve Teknolojisi, EÜ. TOTEM, Bornova-İzmir.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14342
Tartışma236
Beyin Fırtınası14342
Bireysel Çalışma14342
Ev Ödevi14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)174
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9
ÖÇ10
ÖÇ11
ÖÇ12
ÖÇ13
ÖÇ14
ÖÇ15
ÖÇ16
ÖÇ17
ÖÇ18
ÖÇ19
ÖÇ20
ÖÇ21
ÖÇ22
ÖÇ23
ÖÇ24
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr