Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TBİ-22-109TÜRKİYE HERPETOFAUNASISeçmeli136
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Türkiye’de dağılış gösteren amfibi ve sürüngen türlerinin detaylı olarak tanıtılması amaçlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Bahadır AKMAN
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye'deki kurbağa türlerini tanıma ve yayılış alanlarını öğrenme
2Türkiye'deki sürüngen türlerini tanıma ve yayılış alanlarını öğrenme
3Amfibi ve Sürüngenlerin Türkiye'deki Dağılımı Üzerine Son Çalışmalar hakkında bilgi sahibi olma
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
-
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
-
Dersin İçeriği
Türkiye'de yaşayan Amphibia (kurbağalar) ve Reptilia (sürüngenler) türleri hakkında öğrencilere temel ve tanımaya yönelik bilgileri öğretmektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş
2Türkiye Herpetolojisinin tarihçesi
3Amfibiler I (Urodela)
4Amfibiler II (Anura)
5Kaplumbağalar (Chelonia)
6Kertenkeleler I (Gekkonidae, Agamidae, Chamaeleonidae)
7Kertenkeleler II (Anguidae, Scincidae)
8Arasınav
9Kertenkeleler III (Lacertidae)
10Yılanlar I (Typhlopidae, Leptotyphlopidae, Boidae)
11Yılanlar II (Colubridae)
12Yılanlar III (Viperidae)
13Yılanlar III (Elapidae)
14Genel değerlendirme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Ders not ve sunumları 2. Başoğlu, M., Baran, İ., 1977. “Türkiye Sürüngenleri. Kısım I. Kaplumbağa ve Kertenkeleler. (The Reptiles of Turkey. Part I. The Turtles and Lizards)”. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No. 76, Bornova-İzmir (İlker Matbaası), 272 sayfa. 3. Başoğlu, M., Baran, İ., 1980. Türkiye Sürüngenleri, Kısım II, Yılanlar (Turkish Reptiles, Part II, Snakes). Ege Üniversitesi Kitaplar Serisi No: 81, Bornova-İzmir. 4. Başoğlu, M., Üzeti, N., 1973. “Türkiye Amfibileri”. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No. 151, Bornova-İzmir, The Amphibians of Turkey, 155 pp. 5. Baran, İ., Atatür, M. K., 1998. “Turkish Herpetofauna (amphibians and reptiles)”. Republic of Turkey, Ministry of the Environment, Ankara, 214 pp. 6. Anderson, S.C. 1999. The Lizards of Iran (Contributions to Herpetology, Vol. 15), Missouri, USA: Society for the Study of Amphibians and Reptiles. 7. Tarkhnishvili, D.N. and Gökhelashvili, R.K. 1999. The Amphibians of the Caucasus. Advances in Amphibian Researc in the Former Soviet Union. Sofia-Moscow. 4: 94-106. 8. Budak, A., Göçmen, B., 2005. Herpetoloji. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No. 194, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, 226 sayfa.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
-
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım14342
Soru-Yanıt14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Sözlü Sınav14228
Ev Ödevi22040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)173
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr