Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
OTİG-103ORGANİK TARIMDA EKİM NÖBETİ PLANLAMASISeçmeli136
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Tarımsal üretimde ekim nöbeti; birim alandan elde edilen verimi etkileyen en önemli kültürel uygulamalardan biridir. Bitkisel üretimde başarıya ulaşabilmenin önemli unsurlarından biri, planlı bir ekim nöbeti sisteminin uygulanmasıdır. Bu ders kapsamında ekim nöbeti kavram ve kuramlarını öğrenmek, tarla bitkileri mesleki öğretisinin temel dayanağı olan bitkisel üretimde, kullanılan tek yönlü tarımın sakıncaların tanımak, geleneksel tarım, modern tarım, sürdürülebilir tarım ve organik tarım arasındaki farklılıkları ortaya koymak ve iklim ve toprak özelliklerine uygun ekim nöbeti sistemlerinin oluşturulmasını öğretmek amaçlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr.Özcan ÇAĞLAR
Öğrenme Çıktıları
1At the end of this course, the student will be able to; 1.To have the ability to make decision on alternative crop rotation systems according to regions. 2.Evaluates the interactions between cropping systems and cultivation techniques and introduces principles. 3. To have knowledge about the benefits of crop rotation and the disadvantages of monoculture agriculture in field crop cultivation. 4. Evaluates cultivation techniques applied in dry, wet and wet farming systems 5. Learns the factors affecting the yield and quality in plant production by evaluating their effectiveness.
2At the end of this course, the student will be able to; 1.To have the ability to make decision on alternative crop rotation systems according to regions. 2.Evaluates the interactions between cropping systems and cultivation techniques and introduces principles. 3. To have knowledge about the benefits of crop rotation and the disadvantages of monoculture agriculture in field crop cultivation. 4. Evaluates cultivation techniques applied in dry, wet and wet farming systems 5. Learns the factors affecting the yield and quality in plant production by evaluating their effectiveness.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1.Monokültürel tarzda ürün yetiştiriciliğinin sakıncalarının öğretilmesi, 2.Tarımsal üretimde münavebenin öneminin ve sağladığı faydaların anlatılıp benimsetilmesi ve 3.Geleneksel ve organik tarımda ekim nöbetinde dikkat edilecek hususlar ve ekim nöbeti planları konusunda bilgi birikimi sağlanmasıdır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
11 Tarla tarımı sistemleri.Toprak verimliliği ve ekim nöbeti.Geleneksel ve organik tarım arasındaki farklılıklar 2 Kültür bitkileri arasındaki uyuşum ve toprak yorgunluğu 3 Kültür bitkilerinin ön bitki olarak yararlanılma olanakları. Ön bitki etkisi ve bitkilerin ön bitki değerleri 4 Ekim nöbeti planlanmasında dikkat edilecek hususlar 5 Ekim nöbetinde toprak, bitki ve beslenme ilişkileri. Çiftlik gübresinin önemi verilme zamanı ve şekli. Yeşil gübreler ve kompost. 6 Yabancı otlar ,hastalık, zararlı ve böceklerle mücadele.Ekim nöbetinde sulama 7 Tarım bölgelerine ve tarım sistemlerine göre en uygun ekim nöbeti örnekleri 8 Ara Sınav (Ders saatinde yapılacaktır)- 9 Türkiye’de farklı bölgelerde uygulanacak ekim nöbeti sistemleri 10 Ekim nöbetinde sürdürülebilir tarım 11 Organik tarımda ekim nöbeti ve ekim nöbeti planları 12 İkinci üründe ekim nöbeti 13 Birlikte yetiştirme sistemleri.Kışlık ara ürün yetiştirme imkanları, Yazlık ikinci ürün yetiştirme imkanları. Ekim nöbeti içerisinde kaba yem üretim modelleri 14 Kültür bitkileri arasında allelopatik ilşkiler.Genel değerlendirme 15 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders kitapları: 1 Acar, Z., Ayan, İ, Günaydın, G. (2009). Ekim Nöbeti.Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No: 62. 2.Könnecke, G. (1978). Münavebe. Ankara: Türkiye Şeker Fab. A.Ş. Yayın No:207, 500s Önerilen Kaynaklar (Yardımcı kaynaklar): 1.KARADAŞ,K., TURGUT,B., OLGUN,M.,2007. Organik tarımda farklı ekim nöbeti uygulamalarının denenmesi, Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007 Erzurum, (Sunulu Bildiri), 2.KARA ,B., KARA,N., AKMAN,Z., BALABANLI,C.,2011. Tarla bitkilerinde ekim nöbetinde ön bitki değeri ve etkileri, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 2011, 28(1):12-24.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Gözlem224
Seminer11010
Makale Yazma12020
Makale Kritik Etme248
Bireysel Çalışma6212
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma2510
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma6318
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma6424
Rapor11010
Ev Ödevi2510
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)171
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr