Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
OTİG-102ORGANİK TARIM SİSTEMLERİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİSeçmeli136
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Çevre koruma bilincini geliştirmek ve tarım alanında çevreye zarar vermeyen modern üretim tekniklerini kullanmayı öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr.Özcan ÇAĞLAR
Öğrenme Çıktıları
11.Tarımsal üretim-çevre sorunları ilişkilerini kavrayabilme becerisi 2.Çevre sorunu yaratan başlıca kirlilik kaynaklarını tanıma becerisi. Sorunların giderilmesinde söz sahibi olabilme veya öneride bulunma yeteneği 3. Çevre sorunlarının tarımsal ekosisteme etkilerini diğer faktörlerin etkilerinden ayırt edebilme becerisi 4. Tarımsal faaliyetlerin çevre üzerine etkilerini diğer faktörlerin etkilerinden ayırt edebilme becerisi 5. Biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar ve çevreyi koruma konularında bilinç kazanma, bu konularda toplumu bilgilendirme beceresi
21.Tarımsal üretim-çevre sorunları ilişkilerini kavrayabilme becerisi 2.Çevre sorunu yaratan başlıca kirlilik kaynaklarını tanıma becerisi. Sorunların giderilmesinde söz sahibi olabilme veya öneride bulunma yeteneği 3. Çevre sorunlarının tarımsal ekosisteme etkilerini diğer faktörlerin etkilerinden ayırt edebilme becerisi 4. Tarımsal faaliyetlerin çevre üzerine etkilerini diğer faktörlerin etkilerinden ayırt edebilme becerisi 5. Biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar ve çevreyi koruma konularında bilinç kazanma, bu konularda toplumu bilgilendirme beceresi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Çevre koruma bilincini geliştirmek ve tarım alanında çevreye zarar vermeyen modern üretim tekniklerini kullanmayı öğretmektir. .
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1.Çevrenin yaşamsal önemini kavrayabilme. 2. Tarımsal girdilerin bilinçsiz kullanımının insan ve çevreye etkilerini belirleyebilme 3. Kirlilik etmenlerini tanıyabilme, kirliliği azaltma becerileri kazanabilme 4. Sağlıklı ve çevre ile dost üretim tekniklerinin önemini kavrayabilme. 5. Doğal kaynakların korunumunun önemini kavrayabilme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
11 Çevre ile ilgili temel kavramlar 2 Çevre sorunlarının nedenleri 3 Tarımsal faaliyetlerin neden olduğu çevre sorunları 4 Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Çevre Kirliliğinin Önlenmesi 5 Geleneksel Tarım-Çevre Kirlliği İlişkisi 6 Organik Tarım Sistemleri ve Çevre 7 Çevreye dost tarım yöntemleri 8 Ara Sınav (Ders saatinde yapılacaktır) 9 Çevreye yönelik tarım politikaları 10 Tarım alanlarının amaç dışı kullanımı ve önlenmesi 11 Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tarımsal üretime üzerine etkileri 12 Toprak,hava ve su kirliliğinin bitkiler üzerindeki etkileri 13 Ülkemizde nadas alanların daraltılması,anız yakmanın önlenmesi ve erozyonla mücadele çalışmaları 14 Toprak koruma ve kirlililikle ilgili yasal mevzuatlar –Ülkemizde koruma altına alınan Ovalar 15 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders kitapları: 1.Anonim, (2012). Türkiye’nin Çevre Sorunları. Ankara: Türkiye Çevre Vakfı Yayını 2.Yayınlanmamış Ders Notları Yardımcı Kaynak(lar) 1- Organik Tarım Sistemleri ve Çevre (Prof. Dr. S. Kırımhan, Uğurer Tarım Yayınevi, Ankara, 2005) 2. Geleneksel Tarım ve Çevre Kirliliği İlişkisi.2009. http://www.eto.org.tr/2009/05/geleneksel-tarim-ve-cevre-kirliligi-iliskisi/ 3. Gökçe,G.F ve Usta,C.,2013.Biyolojik Kontrol, Organik Tarım ve Çevre Kirlenmesi Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 6 (1): 63-67, www.nobel.gen.tr
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Quiz414
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama12020
Makale Yazma12020
Makale Kritik Etme248
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma6318
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma6424
Okuma6212
Quiz için Bireysel Çalışma428
Ev Ödevi11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)169
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr