Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
OTİ-23-158TÜRK VERGİ SİSTEMİ VE TARIMDA VERGİ UYGULAMALARISeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Türkiye’de uygulanan vergileri incelemek ve tarımın vergilendirilmesine ilişkin temel kavram ve yöntemleri öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Özlem SÖKMEN GÜRÇAM
Öğrenme Çıktıları
1Kamu gelirlerinin elde edilme kaynaklarını kavrayabilme
2Vergiyi tanımlayabilme ve haklılığını açıklayabilme
3Vergileme ilkelerini irdeleyebilme
4Vergi ile ilgili kavramları açıklayabilme
5Türkiye’de uygulanan vergileri sınıflandırabilme
6Türkiye’de uygulanan vergilerin kırsal kesimle ilişkisini irdeleyebilme
7Tarım sektörüne doğrudan uygulanan vergileri açıklayabilme
8Diğer ülkelerle Türkiye’de tarıma uygulanan vergilendirme yöntemlerini karşılaştırabilme
9Tarımda ödenmesi gereken verginin saptanmasına yönelik yaklaşımları uygulayabilme
10Tarım sektöründe alternatif vergilendirme modellerinin uygulanabilirliğini değerlendirebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Vergi teorisi * Türk vergi sisteminin genel hatları * Gelir vergisi uygulamaları * Kurumlar vergisi uygulamaları * Katma değer vergisi uygulamaları * Emlak vergisi uygulamaları * Diğer vergi uygulamaları * Tarıma uygulanan vergiler * Tarımsal kazançların vergilendirilmesi * Vergilendirilebilir tarımsal kazancın hesaplanması ve beyanname düzenleme * Türkiye’de ve diğer ülkelerde tarımsal kazançların vergilendirilmesinde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması * Tarımsal kazançların vergilendirilmesine yönelik alternatif modeller
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kamu Gelirlerinin Tanımı, Amaçları ve Kamu Gelirleri Çeşitleri
2Vergi Teorisi, Kavram ve İlkeler
3Türkiye’de Uygulanan Vergiler ve Sınıflandırılması
4Gelir Vergisi Uygulaması ve Kırsal Kesim
5Kurumlar vergisi uygulamaları ve kırsal kesim
6Katma Değer Vergisi Uygulamaları ve Kırsal Kesim
7Emlak Vergisi Uygulamaları ve Kırsal Kesim
8Ara Sınav (Ders saatinde yapılacaktır)
9Diğer vergi Uygulamaları ve Kırsal Kesim
10Tarıma Uygulanan Vergilerin Tarihsel Gelişimi ve Tarımsal Kazançların Vergilendirilmesi
11Diğer Ülkelerde tarımsal kazançların Vergilendirilmesi
12Tarımsal Kazançların Vergilendirilmesi İle İlgili Alternatif Modeller
13Tarımda vergilendirilebilir kazancın saptanması ve beyanname düzenleme ile ilgili örnek uygulamalar
14Tarımda vergilendirilebilir kazancın saptanması ve beyanname düzenleme ile ilgili örnek uygulamalar
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Akdoğan, A., 2004, Türk Vergi Sistemi ve Uygulaması, Gazi Kitabevi, Ankara. 2. Andersen, F.G., Asheim, L.J., Mittenzwei, K., Veggeland, F., 2002, Taxation of Agriculture in Selected Countries, Norwegian Agricultural Economics Research Institute, NILF-Report:2002-8, Oslo. 3. Edizdoğan, N., 2007, Kamu Maliyesi, Ekin Kitabevi, Bursa. 4. Erkan, A., 2002, Türk Vergi Sisteminde İktisadi İşletmelere Dahil Kıymetleri Yeniden Değerleme, Seçkin Yayıncılık, Ankara. 5. Falay, N., Şahin, M., Kesik, A., 2006, Kamu Maliyesine Yeni Bakış (Teori ve Uygulaması), Seçkin Yayıncılık, Ankara. 6. Kalenderoğlu, M., 2004, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım12336
Problem Çözümü5735
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma12896
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)191
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9
ÖÇ10
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr