Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
OTİ-23-153TARLA BİTKİLERİNDE ORGANİK YETİŞTİRİCİLİKSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere, doğal kaynakların ve çevrenin korunması, iyi tarım uygulamaları, Dünyada ve Türkiye’de organik tarımın durumu,gelişimi, tarla bitkileri yetiştiriciliğinde organik tarımın önemi, konvensiyonel ve organik tarım sistemi arasındaki farklılıklar, üretim girdilerinin ekonomik doğru kullanımı, organik yetiştiricilik tekniklerinin uygulanması ve yöntemleri, organik ürün mevzuatı, organik ürün pazarına dair temel kazanımların sağlanmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr.Özcan ÇAĞLAR
Öğrenme Çıktıları
1 Organik tarım sistemleri altında tarla bitkilerinin yetiştirme yöntemlerini açıklayabilir.
2Organik tarım ilkelerine göre yetiştiricilik yapma becerisi kazanır.
3Organik tarımla ilgili uzmanlık düzeyinde uygulamalı çalışmalarda yer alabilir.
4Organik tarım hakkında öğrendiği bilgileri, beceri ve deneyimleri hedef kitlelere yayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1, Organik tarım, iyi tarım uygulamaları, sürdürülebilir ve ekolojik tarım kavramlarını tanımlar. 2.Organik ve konvansiyonel tarımın uygulamadaki farklılıklarını örneklerle açıklar 3.Doğal kaynakların doğru kullanımı hakkında bilgilenir. 4.Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde organik tarım yöntemlerini uygulayabilir. 5.Tarımsal girdilerin doğru kullanımı hakkında bilgi edinir ve uygular.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Organik tarımın tanımı, tarihçesi, amacı, önemi. Dünya' da ve Türkiye'de organik tarımla tarla bitkileri yetiştiriciliğinin durumu
2Organik tarım yönetmeliğinin tarla bitkileri yönünden incelenmesi
3Sürdürülebilir tarım, ekolojik tarım, iyi tarım uygulamalarının açıklanması. Organik tarım ile konvansiyonel tarımın farkları ve benzerlikleri
4Organik tarımda toprak işlemenin önemi, girdi kullanımı
5Organik tarımda yetiştirme teknikleri.Tarla bitkilerinde organik tarım sistemiyle üretimde sulamanın önemi ve dikkat edilecek hususlar
6Organik tarımda üretim materyali.Organik tarımda ekim nöbeti uygulamaları, organik tarımda uygulamalara geçiş
7Organik tarım komiteleri ve bu komitelerin yapısı Organik tarım mevzuatı
8ARA SINAV
9Tarla bitkilerinde organik tarım sistemine göre yabancı ot mücadelesi, uygulamada dikkat edilecek hususlar
10Organik tarımda hastalık ve zararlılara karşı yapılacak mücadele yöntemleri, dikkat edilecek konular
11Organik ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması,logoları ve sertifikasyon koşulları
12Tarla bitkilerinde organik ürünlerin saklanması, paketlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde dikkat edilecek hususlar
13Tarla Bitkilerinde organik tarım sistemine göre ürün yetiştiriciliğine örneklemeler
14Organik tahıl,yem bitkileri,nişasta -şeker bitkileri,lif bitkileri ,keyf ve baharat bitkileri ve tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğiyle ilgili genel değerlendirme
15FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders kitapları: 1. Er, C., Başalma, D.2008. Organik Tarımdaki Gelişmeler. 2. Zengin M. 2007, Organik Tarım, Hasat Yayıncılık Ltd. Şti., İstanbul 3.Rehber, E. 2011. Organik Tarım Ekonomisi. Ekin Yayınevi. 4-Ekolojik Tarım (Ekolojik Tarım Eğitimi Ders Notları) ETO Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. 1999. 5-Organic Farming Diamond Farm Enterprises New Yrk, USA Lampkin, N., 1990. 6.Çakmakçı, R. Ve Ü. Erdoğan 2005. Organik Tarım. Atatürk Üniv. Ispir Hazma Polat Myo Yayınları. Erzurum 2339s., 7.Selaattin, K. 2005. Organik Tarım Sistemleri Ve Çevre, Turhan Kitabevi 350 S. Ankara Diger Kaynak(lar) 1.Kodaş,R.,Er, C.,2012.Tahıllarda Organik Yetiştiricilik. Uludağ Üniversitesi . Ziraat Fakültesi Dergisi, 26 (1) 103-116. 2.Sirat,A.,2016. Organik Tahıl Tarımı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi.26(3): 455-474. 3.Yolcu,H.,2008. Organik Yem Bitkileri Yetiştiriciliği . Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 39 (1), 145-150. 4.Kumlay,A.M.,Dizikısa,T.,Eryiğit,T.,Sancaktaroğlu,S.,Organik Patates Yetiştiricilği.Türkiye IX.Tarla Bitkileri Kongresi ,Endüstri Bitkileri ve Biyoteknoloji,Cilt II,s.1089-1083, 12-15 Eylül 2011,Bursa.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı224
Derse Katılım14342
Soru-Yanıt14114
Alan Gezisi122
Bireysel Çalışma14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma2510
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma6212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma6424
Performans14228
Ev Ödevi2510
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)175
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr