Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TRH-23-115GÜNÜMÜZ TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARI - ISeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
18.yy’ın sonlarından 20.yy’ın ortalarına kadar dünya tarihinde önemli kırılma anları olusturan tarihsel olayların Asya, Afrika, Amerika tarihleri baglamında ögrenciye ögretilmesi ve kavratılması dersin amacını olusturmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Türkan ARIK
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
3Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
4Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
5Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
6Fransız ihtilaliyle birlikte ortaya çıkan düşüncelerin dünyanın yeniden şekillenmesindeki etkilerini açıklar.
7Avrupanın siyasi ve toplumsal yapısının oluşumunun tarihsel analizi yapar.
8Günümüz Dünyasının siyasi sosyal ekonomik koşullarını değerlendirir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kolonizasyon ve sonrası Amerika Tarihi, Hindistan Tarihi, Çin ve Rusya’nın toplumsal dönüsümleri, Japon Modernlesme Hareketi, Osmanlı yönetimi altında bulunan Afrika toplulukları tarihi dersin içerigini olusturmaktadır. Kültür ve degerler konusuna da vurgu yapılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Fransız İhtilali ve sonuçlarıokuma, anlatım, tartışma
2Avrupa’da liberalizm akımı ve sonuçlarıokuma, anlatım, tartışma
3Avrupa’da nasyonalizm ve sosyalizmin etkisiokuma, anlatım, tartışma
4Üçlü itilaf ve Üçlü İttifak sisteminin kuruluşuokuma, anlatım, tartışma
520. yüzyılda sömürgecilik faaliyetleriokuma, anlatım, tartışma
6Osmanlı devletinin takip ettiği denge politikalarıokuma, anlatım, tartışma
7I. Dünya Savaşı öncesi Avrupa’nın ve Dünya’nın genel görünümü- I. Dünya Savaşı’nın çıkmasıokuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav
9I. Dünya Savaşı sırasındaki gelişmelerokuma, anlatım, tartışma
10I. Dünya Savaşı sonunda dünyanın genel görünümüokuma, anlatım, tartışma
111919-1929 arası Dünyada meydana gelen gelişmelerokuma, anlatım, tartışma
12Silahsızlanma meselesiokuma, anlatım, tartışma
131929-45 arasındaki siyasi gelişmelerokuma, anlatım, tartışma
14II. Dünya Savaşından günümüze meydana gelen gelişmelerokuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dünya Tarihi (Tarihöncesi Çaglardan 18. Yüzyıla), C. I, J. M. Roberts, İnkılap Kitabevi, İstanbul 2010; Başlangıçtan bugüne kadar büyük dünya tarihi. Jacques Pirenne ; çev. Nihal Önol, Beslan Cankat, Refik Özbek.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr