Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TAR-116İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİ - IISeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Hun Devleti öncesinde Asya’nın coğrafi ve siyasi durumunun tanıtılması.M.Ö.209 da Asya Hunları başlayan süreç ve bu bölgede kurulan Türk devletlerinin siyasi ve askeri yapılarının tanıtılması.İktisadi ve kültürel yapılarının tanıtılması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Türkan Arık
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
3Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
4Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
5Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
6Türk devlet ve medeniyet tarihini doğru değerlendirip günümüz Türk devlet yapısı ile ilişkilendirebilme.
7Disiplinler arası bakış açısı ve değerlendirme yaparak dönemin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel parametrelerini doğru okuyabilme.
8Bilimsel ve mesleki etik konularına hâkim olabilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Orta Asya Türk Tarihine Giriş, İslamiyet Öncesi Orta Asya’da kurulan Saka, Hun ve Göktürk devletinin siyasi,kültürel tarihi. I. Göktürklerin Fetret Devri (630-680), II. Göktürk Devletinin (Kutluk Devletinin) Kuruluşu, Gelişmesi ve Yıkılışı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Asyanın Hun Devleti öncesindeki coğrafi ve siyasi konumu.Teorik ders, okuma, kaynak tarama
2Asya Hunları, Devletin kuruluşu (M.Ö 209)Teorik ders, okuma, kaynak tarama
3Mete Dönemi, Doğu, Batı ve Güney seferleriTeorik ders, okuma, kaynak tarama
4Mete zamanında Hun-Çin ilişkileri ve Çin seferiTeorik ders, okuma, kaynak tarama
5Mete zamanında Hun-Çin ilişkileri ve Çin seferiTeorik ders, okuma, kaynak tarama
6Mete sonrası Kiok, Kunşin ve Hohan-ye DönemleriTeorik ders, okuma, kaynak tarama
7Mete sonrası Kiok, Kunşin ve Hohan-ye DönemleriTeorik ders, okuma, kaynak tarama
8Ara Sınav
9Asya Hunlarının Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrılması ve Devletin yıkılışı (M.S 150)Teorik ders, okuma, kaynak tarama
10Asya Hunlarının Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrılması ve Devletin yıkılışı (M.S 150)Teorik ders, okuma, kaynak tarama
11Göktürk Devleti’nin Kurulması (M.S 552) Doğu ve Batı Göktürk DevletleriTeorik ders, okuma, kaynak tarama
12Göktürk Devleti’nin Kurulması (M.S 552) Doğu ve Batı Göktürk DevletleriTeorik ders, okuma, kaynak tarama
13630-681 Fetret Dönemi ve II. Göktürk DevletiTeorik ders, okuma, kaynak tarama
14630-681 Fetret Dönemi ve II. Göktürk DevletiTeorik ders, okuma, kaynak tarama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İbrahim Kafesoğlu,Türk Milli Kültürü, Bahaeddin Ögel, Hun İmparatorluğu I-II, Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Türk Dünyası El Kitabı, Haritalar (Asya Haritaları, Göç yollarını gösteren siyasi haritalar ve diğer görsel malzeme (fotoğraf v.s.)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma13113
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr