Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TRH-23-148TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI - ISeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Türk tarihinin kaynaklarını tanıtmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Türkan ARIK
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
3Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
4Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir.
5Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
6İslamiyet öncesi Orta Asya toplumsal yapısını ve sosyal değişimleri kavrar.
7İslam kültür ve medeniyetinin Orta Asya Türk kültür ve medeniyetine etkilerini açıklar.
8Türk kültürünün dünya uygarlık tarihindeki yeri ve etkilerini inceler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Orhun Abideleri, Destanlar, Divan-ı Lügati’t-Türk ve Kutadgu Bilig gibi millî kaynaklardan başlayarak Türk tarihi hakkında bilgi veren Çin, İran, Arap ve Bizans kaynaklarının tanıtılması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İslamiyet Öncesi Türk Kültür Tarihinin ve kaynaklarının tanıtımı.okuma, anlatım, tartışma
2Kültür, Medeniyet ve Bu Kavramların Ortaya Çıkışıyla İlgili Teoriler. okuma, anlatım, tartışma
3Konar-Göçer Bozkır Kültürünün Ortaya Çıkmasında Etkili Olan Faktörlerokuma, anlatım, tartışma
4Konar-Göçerlik ve Göçebelikokuma, anlatım, tartışma
5Türk Kültürüyle Çevre Kültürler Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar.okuma, anlatım, tartışma
6Türk Adı, Türklerin Tarih Sahnesine Çıkması. okuma, anlatım, tartışma
7Anayurtta Kurulan İlk Medeniyetler: Anav, Afanasyeva, Andronova, Tagar: Karasukokuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav.
9Eski Türk Kurganları ve Türk kültüründe At. okuma, anlatım, tartışma
10İskitler (Sakalar). okuma, anlatım, tartışma
11Eski Türk İnancı: Atalar Kültüne İnam ve Gök Tanrı Dini Şamanlık Meselesi, Tabiat Kuvvelerine İnam okuma, anlatım, tartışma
12Eski Türklerde Zaman Hesabı: On İki Hayvanlı Türk Takvimi, Hicrî Takvim, Rumî Takvim, Milâdî Takvim okuma, anlatım, tartışma
13İslamiyet Öncesi Türklerde Örf, Adet, Görenek, Gelenek ve İnanışlar okuma, anlatım, tartışma
14Eski Türk kültüründe ve Modern Türk kültüründe aile.okuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Orhun Abideleri Divanı Lügati’t-Türk Kutad-gu Bilig Oguz-name Kitab-ı Dede Korkud Şecere-i Terakime B. ÖGEL, Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi W. EBERHART, Çinin Şimal Komşuları R. ŞEŞEN, Arap Coğrafyacıalrına Göre Türk Ülkeleri
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma13113
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr