Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
TRH-23-116İRAN’DA KURULAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ - ISeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
İran coğrafyasında kurulan devletlerini ayrıntılı bir şekilde öğretmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Türkan ARIK
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
3Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
4Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
5Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
6Türkler’in İslamiyet’i kabulü ve İlk Türk-Arap Münasebetlerinden itibaren İlk Türk- İslâm devletlerinin siyasî tarihini özetleyebilme.
7Türkler’in siyasi üstünlüğü ele almaya başladıkları andan itibaren Türk-İslam Devletlerinin yayılmasının dinamiklerini belirtebilme.
8Türk-İslam Devletlerinin dünya tarihine etkilerini analiz edebilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İran’da hakimiyet kurmuş olan İlhanlı, Timur, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safevi, Afşar ve Kaçar hanedanları döneminde yaşanan siyasi, sosyal ve kültürel gelişmeler anlatılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü V.V. Barthold, Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Notlar Ramazan Şeşen, İbn Fazlan Seyehatnamesi İbrahim Kafesoğlu, Harzemşahlar Devleti Tarihi Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler), Tarihleri, Boy Teşkilatı, Destanları Osman Turan, Selçuklu Tarihi veTürk-İslam Medeniyeti İsmail Aka, Timur ve Devleti Z.V. Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş Z. V. Togan, Türk Ili Türkistan ve Yakın Tarihi MEB, DİA ve Büyük Türkiye Tarihi Ansiklopedileri Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları Osman Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri A.Y. Yakubovskiy, Altınordu ve inhitatı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr