Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
1-İKT-103MALİYE TEORİSİSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Genel iktisat politikası içinde maliye politikasının amaçlarının neler olduğunu ve söz konusu amaçlara ulaşmada izlenebilecek politikaların nasıl belirlenebileceğini, uygulanacak çeşitli politikaların ekonomik etkilerini uygulamalı problemler ve geliştirilen makro ekonomik modeller ile öğretilmesi amaçlanmaktadır. Maliye ilgi alanına giren temel konuların belirleyici özellikleri, sınıflandırılması, etki ve sonuçları bu disiplin içinde incelenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1x
2x
3x
4x
5x
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
xx
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1x
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
10x
11x
12x
13x
14x
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav00
Derse Katılım00
Uygulama/Pratik00
Tartışma00
Alan Çalışması00
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma00
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma00
Ev Ödevi00
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı00
Rapor00
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım1510150
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)193
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
ÖÇ5        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr