Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
200800308112BESTELEME TEKNİKLERİSeçmeli352
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
besteleyebilme becerilerini geliştirmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr:Üyesi Mehriban MAMMADALIYEVA
Öğrenme Çıktıları
1Müzikte biçim tür yapı gibi kavramları tanımlayabilir
2Karşılaştığı bir müzik eserindeki motif, cümle, dönem, gibi müziğin yapısını oluşturan biçim özelliklerini gösterebilir.
3Şarkı formlarının ve armonik yapılarının nasıl geliştiğini ve özelliklerini anlatabilir.
4Basit düzeyde bir okul şarkısı ezgisi yazma denemesi yapabilir
5Bir okul şarkısının giriş müziğini yazar ve piyano eşliğini tasarlar
6Yazdığı okul şarkısının prozodik yapısını doğru tartımlarla birleştirir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Motif ve cümle yazma, bir dönemli şarkı formunda ezgiler yazma, prozodi kuralları, çocuk şarkısı yazma, okul şarkılarında iki seslilik (koşut 3’lü, koşut 6’lı, korno beşlisi vb.), kanon, çalgı eğitimine yönelik alıştırma, etüt ve ezgi yazma çalışmaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1*Biçim, tür, yapı gibi kavramlar müzik açısından tartışılır.*Biçim, tür, yapı gibi kavramlar müzik açısından tartışılır.
2*Figür ve koşu, tema olguların müzik yapıtının içindeki kullanımı anlatılır.*Figür ve koşu, tema olguların müzik yapıtının içindeki kullanımı anlatılır.
3*Müzik fikrinin gelişim aşamalarının cümle ve dönem haline gelişi gösterilir.*Müzik fikrinin gelişim aşamalarının cümle ve dönem haline gelişi gösterilir.
4*Hangi tür eserlerin şarkı formunda yazıldığı ile ilgili biçimsel analiz uygulaması yapılır.*Hangi tür eserlerin şarkı formunda yazıldığı ile ilgili biçimsel analiz uygulaması yapılır.
5*Sözlü eserlerin özellikleri, şarkı formları içindeki yeri ve çeşitleri incelenir.*Sözlü eserlerin özellikleri, şarkı formları içindeki yeri ve çeşitleri incelenir.
6*Çalgısal eserlerin özellikleri, şarkı formları içindeki yeri ve çeşitleri incelenir.*Çalgısal eserlerin özellikleri, şarkı formları içindeki yeri ve çeşitleri incelenir.
7*Basit düzeyde ezgi yazma denemesi yapabilir*Basit düzeyde ezgi yazma denemesi yapabilir
8Ara SınavAra Sınav
9*Yazdığı ezginin armonik analizini yapabilir*Yazdığı ezginin armonik analizini yapabilir
10*Yazdığı ezginin piyano eşliğini için bir figür belirler*Yazdığı ezginin piyano eşliğini için bir figür belirler
11*Ezgisini ve eşliğini yazdığı şarkının giriş müziğini yazabilir*Ezgisini ve eşliğini yazdığı şarkının giriş müziğini yazabilir
12*Yazılan şarkının bitiş kadansını besteliyebilir*Yazılan şarkının bitiş kadansını besteliyebilir
13*Yazılan şarkının bitiş kadansını besteliyebilir*Yazılan şarkının bitiş kadansını besteliyebilir
14Final SınavıFinal Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
N.CANGAL “Armoni”- “Müzik Formları”, [1] L.PAMİR “Müzikte Geniş Soluklar”, [2] İ.USMANBAŞ “Müzikte Biçimler”, [3] A.HODEIR “Müzikte Türler ve Biçimler”, [4] C.ROSEN “Sonata Forms”, [5] F. KORAY “Müzik Formları”, [6] A.FORTE-S.E.GİLBERT “Introduction to Schenkerian Analysis”, [7] J.LESTER “Analytic Approaches to Twentieth Century Music”, [8] N.R.KORSAKOF “Kuramsal ve Uygulamalı Armoni”, [9] F. BERGEROT “Tarih boyunca Caz Gelenek,Stiller, Sahne Arkası,Kişiler” [10] A. SAY “Müziğin Kitabı” [11] A. SAY “Müzik Tarihi” [12] E. İLYASOĞLU, “Zaman İçinde Müzik”
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Bireysel Çalışma120
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma140
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Final Sınavı için Bireysel Çalışma140
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav166
Final Sınavı166
Beyin Fırtınası11010
Bireysel Çalışma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)52
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
ÖÇ144235423254232145
ÖÇ221232145214523214
ÖÇ352145232541232541
ÖÇ423254123254123254
ÖÇ512325412325412325
ÖÇ641254125555255255
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr