Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
170201006127BATI DÜŞÜNCESİNDE DİN FELSEFESİSeçmeli362
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere din ve dinin temel iddiaları üzerinde rasyonel, objektif, şümullü ve tutarlı bir şekilde felsefi ve kelami açıdan düşünme ve konuşma becerisi kazandırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Hasan OCAK
Öğrenme Çıktıları
1Din felsefesinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olur ve birbirleriyle olan bağlantılarını analiz eder.
2Din felsefesinin ilgi alanına giren sorunlar hakkında tartışabilme becerisi kazanır.
3Din felsefesi yapabilmek için Batı Düşüncesi’ne ait yaklaşımları bilme ve kullanabilme ve yorum yapabilme deneyimi elde eder.
4Teistik ve ateistik deliller ile, çeşitli tanrı tasavvurları ve onların eksiklikleri konusunda Batı Düşüncesi ‘ne ait yaklaşımları açıdan değerlendirme yapmayı öğrenir.
5Dinin felsefi bakış açısıyla ele alınmasını hedefleyen Batı Düşüncesi ’ne ait yeni yaklaşımları eleştirel bir bakışla değerlendirmeyi öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Din, Felsefe, Sistematik Felsefe, Din Felsefesi ve Dînî Felsefe kavramlarının tahlili.
2Felsefenin Din Bilimleriyle ilişkisi
3Dînî ve Felsefî Düşüncenin özellikleri; İnanmanın ve İnancın Mahiyeti.
4Tasavvur ve Tasdik; İrade ve Fiil; Doğru ve Hakikat Kavramları
5Metafizik, Kozmolojik, Epistemolojik, Etik ve Moral problemler
6Delil ve Delil Mantığı: Ontolojik Delil; Kozmolojik Delil; Teleolojik Delil
7Dini Tecrübe ve Felsefî Değeri; Dini Tecrübe ve İlgili Eleştiriler. Mistik Din Anlayışı.
8Din Diliyle İlgili Tartışmalar; Tanrı Hakkında Konuşabilmek ve İlgili Sıfatlar.
9Tanrı-Âlem İlişkisi ve Tanrı Tasavvurları.
10İnsanın Hürriyeti; Ölümsüzlük Problemi; Kötülük ve Ateizmle ilgili Tartışmalar.
11Dinin Bilim, Ahlâk, Siyaset ve Kültürle İlişkisi.
12Pragmatizm ve Din; Amelî Hayatın Pragmatik Boyutu.
13Çoğulculuk ve Çokçuluk; Çoğulculuk-İrşad İlişkisi.
14Kültürler üstü Din ve Ahlâk; Dini İletişim ve Anlatımda Sanatın Yeri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
M. Peterson ve dgr, Akıl ve İnanç Karen Armstgrong, Tanrı’nın Tarihi M. S. Aydın, Din Felsefesi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Makale Kritik Etme11010
Bireysel Çalışma111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12828
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12828
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)69
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr