Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
22110060114GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARISeçmeli363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilerin eğitim yaşantıları boyunca edindikleri bilgi, beceri ve birikimleri kullanarak üniversite ile toplum arasındaki bağları güçlendirmek; insani, sosyal, ekonomik vb. problemlerle toplumda engelliler, dezavantajlı gruplar, göç ve afetler, çevre sorunları başta olmak üzere çeşitli konu ve sorunlar hakkında görünürlüğü ve farkındalığı artırmak; öğrencilerin bu konularda duyarlılık kazanmalarını sağlamak; katılacakları ve gerçekleştirecekleri bazı gönüllülük faaliyetleriyle insani, sosyal, kültürel, ahlaki değerlerin ve becerilerin geliştirilmesini sağlamak; öğrencilerin seçecekleri bir gönüllülük alanında, önceden hazırlanacak bir plan dâhilinde bir dönem boyunca gönüllü çalışmalarda görev almalarını ve sonuçlarını paylaşmalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Engelliler, dezavantajlı gruplar, göçmenler, afet ve acil durumlar, çevre sorunları gibi konularda farkındalık kazanır.
2Gönüllülük ve sosyal sorumluluk bilinci kazanır.
3Gönüllülük uygulaması geliştirebilmeyi öğrenir.
4Gönüllülük esaslı projelerde yer alır.
5Ekip çalışması ile uygulama yürütebilme becerisi kazanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Gönüllülük ve sosyal sorumluluk alanında teorik bilgi paylaşımı ve uygulamalardan oluşan bu derste, öğrenciler kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük çalışmalarına katılım sağlarlar; bireysel veya grup çalışmaları planlayarak sahada uygularlar; yapılan çalışmaların paylaşım ve sunumları öğrenciler tarafından hazırlanarak sınıf ortamında paylaşılır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Gönüllülük Çalışması Nedir ve Neden Önemlidir?
2Temel Gönüllülük Alanları (Afet ve Acil Durum, Göç, Çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, Sağlık, Sosyal Hizmetler vb.)
3Gönüllülük Çalışmalarında Etik, Ahlaki, Dini, Geleneksel Değerler ve İlkeler
4Kamu Kurumları ve Yerel Yönetimlerde Gönüllülük Çalışmaları
5Sivil Toplum Kuruluşlarının Gönüllülük Çalışmalarındaki Yeri
6Dünyada ve Türkiye’de Uygulanan Başarılı Gönüllülük Çalışmaları Örneklerinin İncelenmesi
7Öğrencilerin Gönüllülük Çalışmaları Uygulamaları
8Öğrencilerin Gönüllülük Çalışmaları Uygulamaları
9Öğrencilerin Gönüllülük Çalışmaları Uygulamaları
10Öğrencilerin Gönüllülük Çalışmaları Uygulamaları
11Öğrencilerin Gönüllülük Çalışmaları Uygulamaları
12Öğrencilerin Gönüllülük Çalışmaları Uygulamaları
13Öğrencilerin Gönüllülük Çalışmaları Uygulamaları
14Öğrencilerin Gönüllülük Çalışmaları Uygulamaları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
“Türkiye’de Gönüllülük: Deneyimler, Sınırlılıklar ve Yeni Açılımlar” Prof. Dr. Emre Erdoğan, Prof. Dr. Pınar Uyan-Semerci,Prof. Dr. Nurhan Yentürk, Laden Yurttagüler, Prof. Dr. Kübra Doğan-Yenisey, Dr. Ayşe Beyazova ve Gözde Durmuş Gönüllü Kuruluşlarda Yönetim ve Strateji Doç. Dr. Muammer Sarıkaya (Editör), Prof. Dr. Serkan Bayraktaroğlu (Editör)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Soru-Yanıt155
Gözlem11010
Gösterme11515
Alan Çalışması11010
Bireysel Çalışma11515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)92
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1555555444445555
ÖÇ2544444455555444
ÖÇ3455544455555444
ÖÇ4444444445555554
ÖÇ5544444444445555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr